Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Er min idé beskyttet af ophavsretten?

Det kan føles risikabelt at præsentere sin idé for et produktionsselskab – men der er sjældent nogen vej uden om. Anders Sevel Johnsen, der er juridisk konsulent i Dansk Journalistforbund, forklarer de juridiske aspekter og kommer med forslag til, hvordan du beskytter dig mod misbrug.

Er min idé beskyttet af ophavsretten?

Som udgangspunkt er en idé ikke beskyttet af ophavsretten – selv om mange tror det. Loven dækker kun det, der allerede er blevet skabt. Med andre ord: Selve tv-programmet er beskyttet, men idéen til det er ikke.

For eksempel vil idéen til en journalistisk historie i sig selv ikke være beskyttet af ophavsretsloven. Hvis du har afdækket viden eller fundet særlige kilder, der danner grundlaget for en dokumentar, står det i vidt omfang modtageren frit for at bruge den viden også.

Der er imidlertid nogle nuancer, der gør, at du alligevel kan sikre din idé mod kopiering. Det kræver dog, at du arbejder videre med idéen konkret – for eksempel ved at lave en programbibel med en høj detaljegrad. En idé, der kan skrives på to linjer, vil næppe være dækket, men 20-30 sider, der beskriver koncept og udførelse, vil nok være det.

Det er svært på forhånd at sige, hvor meget der skal til, før idéen er detaljeret nok – det er der skrevet hele bøger om – men grundreglen er, at jo mere du har arbejdet med dit koncept, og jo mere originalt det er, des bedre beskyttet er det. For eksempel blev Dansk Supermarked dømt for at have overtrådt ophavsretten, da de kopierede koncept og visuelle virkemidler fra reklamer, de tidligere havde købt af instruktør Jesper Jargil.

Skriv til Anders Sevel Johnsen på asj@journalistforbundet.dk, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har gjort nok for at sikre din idé.

Hvordan sikrer jeg min idé mod at blive stjålet eller misbrugt?


I sidste ende vil sager om misbrug altid kræve en konkret juridisk vurdering, så det er svært at sikre sig fuldstændigt på forhånd.

Det er dog altid vigtigt at kunne fastslå, hvem der først har produceret idéoplægget. Derfor anbefaler vi, at du sender en eksakt kopi af idéoplægget til DJ et par dage før, du præsenterer idéen for produktionsselskabet. Vi registrerer idéen med modtagelsesdato og opbevarer det uåbnet, hvilket sikrer dokumentation for, at det er din idé.

Se her hvordan du indsender din idé til DJs idébank.
 

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på, før jeg pitcher en idé?


Mange glemmer, at de faktisk kan forhandle sig til betaling for deres idé – både for den tid, de har brugt på at udvikle den, og for eventuelt genbrug af idéen senere hen. Der sker ofte det, at produktionsselskabet tager programidéen og bruger den gratis i sæson 2, 3 og 4 – eller måske sælger den til udlandet. Det bør du sikre dig mod forinden.

Derfor anbefaler jeg, at du laver to aftaler. Den ene aftale omhandler købet af idéen og programkonceptet. Her kan du også aftale en yderligere betaling i form af royalties, hvis der bliver lavet flere sæsoner. Den anden aftale omhandler selve produktionen af programmet og ens rolle som tilrettelægger: Hvad skal du betales og under hvilke vilkår? Aftalerne kan godt stå i samme kontrakt.

På den måde gør du det også klart for produktionsselskabet, at du allerede har lagt en masse arbejde i at udvikle konceptet. 

Har I en skabelon til kontrakt og vilkår, som jeg kan bruge?


Ja, DJ har udarbejdet en standardtekst, der kan indsættes i de kontrakter, du normalt bruger. Teksten er ikke målrettet salg af idéer og koncepter, men den sikrer dig generelt de rigtige vilkår, når du indgår en aftale om at overdrage ophavsrettigheder til et produktionsselskab.

Du kan skrive til Anders Sevel Johnsen på asj@journalistforbundet.dk, hvis du har brug for en specifik formulering i forbindelse med brug af din idé.

Kommentarer