Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJs nye freelancestrategi: Se den her og tag stilling

Giv din mening til kende om DJs nye strategi for freelancere, selvstændige og projektansatte. Den skal lægge linjen for DJs politiske mål på området. Strategien er i høring blandt DJs medlemmer nu.

DJs hovedbestyrelse nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe til formålet. Den sender nu et forslag til ny strategi i høring forud for den endelige vedtagelse på DJs delegeretmøde 28.-29. april.

Strategien skal ses i sammenhæng med DJs andre strategier, som også inkluderer freelancere og selvstændige. Mange af de konkrete forslag til handling og indsatser, som arbejdsgruppen er kommet med, samles i et katalog, og står altså ikke i strategien, hvis formål er at beskrive politiske mål for DJs arbejde for freelancere, selvstændige og tidsbegrænset ansatte. 

Læs strategien HER og send dine kommentarer til mailadressen dj@journalistforbundet.dk, skriv freelance-strategi i emnefeltet. 

Input skal være sendt til DJ senest mandag den 18. februar 2019.

VIGTIGT: Kun kommentarer, der sendes til dj@journalistforbundet.dk bliver taget i betragtning - ikke kommentarer, der skrives i kommentarfeltet herunder - eller andre steder.

Kommentarer