Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DAGSORDEN FOR FILM&TVGRUPPENs GENERALFORSAMLING 2019

FILM&TVGRUPPENs generalforsamling afholdes i år d. 5 marts kl 18.00 til ca 22.00.
Tilmeldingslink er sendt til alle medlemmers mail. Hvis du ikke har modtaget indbydelsen i din mailboks, kan du skrive til filmtvgruppen@journalistforbundet.dk og bede om link. Arrangementet er kun for FILM&TVGRUPPENs medlemmer.

Generalforsamling

Foto: Villads Svane

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning og fremtidige visioner v/formand Johannes Pico 
4. Regnskabsaflæggelse
5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer*
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formandskab
8. Beskrivelse af bestyrelsens arbejde
9. Valg af øvrig bestyrelse
10. Valg af medlem til ophavsretsbestyrelsen.
11. Valg af suppleant
12. Valg af delegerede til delegeret møde.
13. Valg af revisor og revisorsuppleant
14. Evt.  

* Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. Send til filmtvgruppen@journalistforbundet.dk og skriv i emnefeltet: ”Forslag til generalforsamlingen".

Kommentarer