Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvordan tiltrækker tv-branchen kvalificeret arbejdskraft

Hvilke kompetencer vil tv-branchen efterspørge i fremtiden: I 2021 nedsatte Producentforeningen en styregruppe, på tværs af branchen, som skal kigge på og skal forsøge at løse udfordringerne med manglende kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen.

forside på undersægelse

 

 

En analyse, lavet i efteråret 2021 af Producentforeningen klarlagde udfordringerne med manglende arbejdskraft på området og nedsatte  i samarbejde med interesseorganisationen Vision Denmark en styregruppe skal forsøge at løse udfordringerne med manglende kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen.Styregruppen er nu kommet med en køreplan, og har engageret Seismonaut til at lave en undersøgelse af fremtidens kompetencebehov. Ifølge Producentforeningen er et bredt samarbejde på tværs af branchen nødvendigt for at løse problemerne. I styregruppen sidder der udover repræsentanter fra Producentforeningen, Vision Denmark også DR, TV 2, Nordisk Film og Journalistforbundet.

Kortlægningen de kompetencer som branchen vil efterspørge i fremtiden lægger ud med en foranalyse, som vi gerne vil bede jer om at deltage i med fokus på hvilke tendenser som forme branchens fremtidige kompetencebehov.

Foranalysen skal ligge til grund for et undersøgelsesdesign med det endelige valg af metoder til at afdække kompetencebehov. Undersøgelsen har tre fokusområder.

  1. Global markedsudvikling, efterspørgsel samt teknologisk udvikling inden for film- og TV-branchen.
  2. Udvikling i efterspørgslen efter dansk produceret film og TV.
  3. Seneste års udvikling i såvel efterspørgsel som udbud af kompetencer inden for den danske film- og TV-branche.

Undersøgelsen skal skabe viden internt i film- og tv-branchen om branchens fremtidige kompetencebehov og skal kunne bruges til at åbne en dialog med uddannelsesinstitutioner. Seismonaut er opmærksomme på at tage store tendenser med og har identificeret de fem følgende tendenser ud fra en vurdering af deres betydning for afdækning af kompetencebehov.

1) Teknologi:

Den accelererende udvikling af ny teknologi påvirker alle aspekter af branchen og bliver inkorporeret i hele produktionsprocessen, som kommer til at påvirker måden vi samarbejder med hinanden på arbejdspladsen.

2)Markedet

Efterspørgslen på indhold ændrer sig i kraft af både internationalisering og at bevægelsen streamingplatformene bliver mere og mere populærere. Ligesom indkøb af fyrtårnsprojekter, flere internationale produktioner og et øget pres for produktivitet er med til at præge den danske indholdsproduktion. Det påvirker typerne af produktioner og presset på produktionen.

3) Arbejdsmiljø:

De nye generationers indtræden på arbejdsmarkedet gør at branchens oplever skærpede krav og sætter fokus på arbejdsmiljøet. Det handler om individet, work-life-balance og personlig udvikling og kulturen på arbejdspladsen.

4) Diversitet

Der er en stigende fokus på diversitet inden for arbejdsstyrken og samfundet generelt. Det skaber et behov for inklusion og kulturel forståelse og påvirker indholdet, der bliver efterspurgt og ligesom det påvirker, måden vi organiserer os, de sociale normer på arbejdspladsen og samarbejdet.

5) Miljø

Branchen oplever et stigenge krav om miljømæssig bæredygtighed. Det vil sige at produktioner skal i stigende grad dokumentere CO2-aftryk og komme med med nye løsninger for at reducere sit aftryk.

Ifølge Seismonaut kan disse tendenserne kan ændre selve måden hvor på film og tv bliver skabt. Det gælder hele den skabende proces fra præ- til post-produktion og tendenserne kan ændre ved strukturer på arbejdsmarkedet. Altså, ændre ved måden vi er knyttet til arbejdspladsen, eller måden vi indretter arbejdspladser og arbejdsmiljø.

Seismonaut vil over de næste 6 måneder udføre analysen i tæt samarbejde med styregruppen. Og starter nu med de kvantitative spørgeskema undersøgelser, for at klarlægge problematikkerne i det forskellige produktionsmiljøer med fokus på faglighed. Derefter gå i dybden med kvalitative interviews, og slutte af med en analyse, som hvor pointerne skal dele med branchen.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk