Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Dagsorden for generalforsamling i Film&TVGruppen

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Regnskabsaflæggelse 
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  4.1 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af §5 Bestyrelsen
 5. Fastsættelse af kontingent 
  5.1 Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse på kr. 7 pr. måned.
 6. Valg af formandskab 
  Se her hvem der er på valg
 7. Valg af øvrig bestyrelse
  Se her hvem der er på valg 
 8. Valg af en suppleant 
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 10. Valg af delegerede til DJ's delegeretmødet den 23. - 24. april 2023 i Kolding
 11. Eventuelt

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk