Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Bestyrelsesarbejdet i Film & TV Gruppen

Film & TV Gruppens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og max 6 bestyrelsesmedlemmer.

Der kan max være tre suppleanter, som kun kan stemme, hvis ordinære bestyrelsesmedlemmer ikke er tilstede ved et bestyrelsesmøde. Medlemmerne vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling, og alle bestyrelsesmedlemmer arbejder i film- og TV-branchen. Alt arbejde er ulønnet. 

Fokusområder

Holde øje med tendenser og faldgruber i film- og TV-branchen, diskutere dem og bringe de vigtigste emner videre til DJ, så de kan handle på dem.

Lave arrangementer, der bedst muligt dækker alle vores medlemmers faggrupper.
Tage initiativer, som kan forbedre medlemmernes arbejdsliv. 


Kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@ftvgruppen.dk

Bestyrelsesarbejde

På møderne informerer formanden om henvendelser fra medlemmer, om politiske initiativer og møder holdt med DJ. Derudover informerer underudvalgene om deres arbejde, og der stemmes om indsendte ansøgninger og vedtægter. Mellem bestyrelsesmøderne mødes de respektive underudvalg og arbejder. Af underudvalg findes bl.a. kommunikationsudvalget, eventudvalget, elevgruppeudvalg, puljer og priser m.m. 

Formanden har den daglige kommunikation med DJ og kommunikationen med medier.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk