Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie og sygdom

Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under din ferie. Retten til erstatningsferie afhænger af, hvornår du bliver syg, og hvor længe sygdommen varer.

Sygdom ved feriens begyndelse

Hvis du er syg, når din ferie begynder, har du ikke pligt til at påbegynde din ferie. Du kan derfor selv vælge, om du vil holde din ferie som planlagt, eller om du vil sygemelde dig og holde din ferie på et andet tidspunkt.

Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du normalt skulle have mødt på arbejde, og ferien slutter den sidste feriedag på det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt vil slutte. 

Sygdom under ferien

Hvis du bliver syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage, hvis du har optjent 25 dages ferie. Karensperiodens længde afhænger af, hvor mange feriedage du har optjent. Har du derfor optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage, fx 4 sygedage ved 20 dages ferie.

Antallet af sygedage opgøres for hele ferieåret. Du har derfor ret til erstatningsferie, når det samlede antal sygedage i ferieåret udgør mere end fem. Sygdomsperioder på under fem dage tæller derfor også med i det samlede regnskab.

For at få ret til erstatningsferie skal du fremskaffe en lægelig dokumentation til din arbejdsgiver for hver enkelt sygdomsperiode. Udgifterne til den lægelige dokumentation skal du selv betale.

Krav om sygemelding

Du har ret til erstatningsferie fra den dag, hvor du meddeler sygdommen til din arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at du giver arbejdsgiveren besked om sygemeldingen på den første sygedag, for ellers mister du retten til at holde erstatningsferie for perioden inden sygemeldingen. Hvis du fx først melder dig syg på tredjedagen, tæller de to første sygedage ikke med. Det er kun i tilfælde af helt særlige omstændigheder, at du ved for sen sygemelding får erstatningsferie fra første sygedag. 

Du skal melde dig syg efter de regler, som gælder for sygemelding på din arbejdsplads. Det vil normalt sige, at sygdommen skal meldes ved arbejdstids begyndelse den første sygedag. 

Bliver du rask inden feriens udløb, skal du raskmelde dig og meddele, hvorvidt du ønsker at holde den resterende del af den planlagte ferie eller komme tilbage på arbejde.

Afholdelse af erstatningsferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du vil holde din erstatningsferie. Du har ikke ret til holde din erstatningsferie i forlængelse af den planlagte ferie uden at have aftalt det. 

Erstatningsferien skal efter de almindelige regler holdes inden for ferieåret.  Hvis det ikke er muligt på grund af sygdommen, kan du få overført ferien til det næste ferieår, eller du kan få ferien udbetalt som feriegodtgørelse.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk