Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie i opsigelsesperioden

Skal jeg holde ferie i opsigelsesperioden? Få et overblik over ferielovens varslingsregler – og ferie i forbindelse med fritstilling.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når en medarbejder bliver opsagt, skal der efter ferieloven betales en feriegodtgørelse på 12,5% af den ferieberettigede løn ved fratrædelsen for den del af ferien, som ikke er afholdt.

Har du ret til 25 feriedage og har holdt de 15 af dem, har du 10 dage tilbage, som bliver indbetalt som feriegodtgørelse til Feriekonto.

Et eksempel:

Har du haft en ferieberettigende indkomst på kr. 350.000, vil det betyde, at du får feriegodtgørelse på kr. 17.500 før skat. Beløbet fremkommer på følgende måde: 12,5% af kr. 350.000 = kr. 43.750 x 10/25 = kr. 17.500.

Ferielovens udgangspunkt er, at hovedferien (perioden 1. maj - 30. september) skal varsles med tre måneder, og al anden ferie skal varsles med en måned. Din arbejdsgiver kan derfor ikke kræve hovedferien afholdt i opsigelsesperioden, med mindre:

  1. du selv gerne vil holde hovedferien
  2. dit opsigelsesvarsel er længere end tre måneder eller
  3. dit opsigelsesvarsel forlænges med antallet af feriedage

Er du fritstillet, bliver ferien anset for afholdt i videst muligt omfang, selvom det ikke er varslet af arbejdsgiver. Ferien plus varslet på tre måneder for hovedferie og en måned for restferie skal kunne ligge i fritstillingsperioden.

Varslingsreglerne i ferieloven kan fraviges ved aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Fravigelsen kan ske allerede ved ansættelseskontraktens indgåelse. Der er dermed ikke krav om, at fravigelsen først kan aftales, når der foreligger en konkret opsigelse.

Hvis varslingsreglerne fraviger ferieloven, kan det betyde, at du ikke kan få feriegodtgørelse med dig ved fratræden. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om det fremgår af din ansættelseskontrakt, at ferie kan varsles afholdt i opsigelsesperioden med kortere varsel end det, der følger af ferieloven.

Bliver du i forbindelse med ansættelse tilbudt en ansættelseskontrakt med forkortede varsler, anbefaler DJ, at du får forhandlet bestemmelsen ud af kontrakten.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

FERIELOVEN

Din arbejdsgiver kan ikke kræve hovedferien afholdt i opsigelsesperioden, med mindre:

1. du selv gerne vil holde hovedferien

2. dit opsigelsesvarsel er længere end tre måneder eller

3. dit opsigelsesvarsel forlænges med antallet af feriedage

Lars Bech

Lars Bech

ER DU BLEVET SAGT OP?

Vores faglige rådgivning er både klar med juridisk bistand i forhold til, hvilke rettigheder man har, hvis man bliver opsagt, og sparring til, hvilke karrieremuligheder, man kan have efter en opsigelse eller aftrædelsesordning.

Lars Bech

FIND JOB

Find dit næste job inden for medier, kommunikation og journalistik på Mediajob.