Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie - Hvad har du ret til?

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til at holde 25 dages ferie om året. Dette gælder, uanset om der er optjent ret til betalt ferie. Hvis der er optjent ret til betalt ferie, vil der enten blive betalt sædvanlig løn under ferien eller en feriegodtgørelse.

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Som freelancer er du også omfattet af loven, hvis du udfører arbejde for arbejdsgiverens under dennes instruktion og kontrol, og når det er arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar forbundet med arbejdet.

Det er uden betydning, om arbejdsforholdet kun varer få timer, eller om der er tale om et længerevarende arbejdsforhold. Størrelsen af lønnen eller i hvilken form vederlaget ydes, er ligeledes uden betydning.

Tjek din ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan give dig ret til mere end 25 dages ferie om året eller et højere tillæg end det årlige ferietillæg på 1 %. Du bør derfor altid undersøge, hvad der gælder for netop dit ansættelsesforhold.

Betalt ferie eller ej

Som lønmodtager har du to muligheder for at få udbetalt penge for den periode, du ikke arbejder. Du kan enten få din almindelige løn under ferien, eller du kan få udbetalt en feriegodtgørelse. Fælles for både løn og godtgørelse er dog, at du skal have optjent ret til betalt ferie. 

Ferieloven bygger på et system, hvor der er et optjeningsår og et ferieår. Optjeningsåret er perioden 1. januar til 31. december forud for ferieåret. Ferieåret er perioden 1. maj til 30. april efter optjeningsåret og den periode, hvor ferien skal holdes. 

Du optjener efter ferieloven ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Er du fuldt beskæftiget i et kalenderår, optjener du derfor ret til 25 betalte feriedage til afholdelse i ferieåret. 

Hvis du er ansat under en måned, optjener du ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dag, du har været ansat. 

Perioder hvor der ikke optjenes betalt ferie

Der er periode, hvor du som lønmodtager ikke optjener ret til betalt ferie. Det gælder følgende:

  • Sygdomsperioder, hvor din arbejdsgiver ikke betaler fuld eller delvis løn, eller hvor der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse. 
  • Barselsperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor din arbejdsgiver ikke skal betale fuld eller delvis løn. 
  • Perioder, hvor du deltager i strejke eller lockout.
  • Perioder, hvor du i henhold til kollektiv overenskomst eller faglig kutyme er hjemsendt, fx på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel, og arbejdsgiveren ikke betaler fuld eller delvis løn. 

Løn eller feriegodtgørelse?

Du får løn under din ferie, hvis du opfylder følgende tre betingelser:

  • Du har ret til fuld løn under sygdom. 
  • Du har ret til fuld løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag, fx Kristi himmelfartsdag, 2. påskedag, store bededag m.fl.).
  • Du skal mindst have krav på en måneds opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. 

Det er forholdene på optjeningstidspunktet, der afgør, om betingelserne er opfyldt. 

Lønnen under ferien er den aftalte løn på ferietidspunkt med tillæg af værdien af eventuelle personalegoder, som du ikke råder over under ferien. 

Lønnen under ferien bliver dog reguleret forholdsmæssigt, såfremt din arbejdstid på ferietidspunktet har ændret sig med mere end 20 % i forhold til din arbejdstid i optjeningsåret.

Hvis du er provisionslønnet, har du under din ferie krav på en kompensation for den provision, som du mister på grund af din ferieafholdelse.

Du modtager endvidere et ferietillæg på 1 % af din løn i optjeningsåret. 

Feriegodtgørelse

Hvis du ikke har ret til at få løn under din ferie – hvis du fx er timelønnet - vil du i stedet få en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn i optjeningsåret. Feriegodtgørelse indbetales til Feriekonto. Feriegodtgørelse udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. 

Hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie

Selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie, har du stadig ret til at holde fri 25 dage om året. Det skal bare ske for egen regning.

Hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie hos din arbejdsgiver, vil du blive fratrukket 4,8 % af din månedsløn pr. feriedag, du holder.

Elever har ret til betalt ferie

Hvis du er elev på en erhvervsuddannelse, har du ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at erhvervsuddannelsen er begyndt. Din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under din ferie i det omfang, at du ikke har optjent ret til løn under ferie eller har ret til feriegodtgørelse. 

Hvis dit ansættelsesforhold er begyndt inden den 1. juli i et ferieår, har du ret til betalt ferie i 25 dage i det pågældende ferieår. Hvis dit ansættelsesforhold er begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har du ret til betalt ferie i fem dage, hvis din arbejdsgiver holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april.

Overførsel af ferie

Hvis du ikke har holdt hele din optjente ferie i ferieåret, har du som lønmodtager under visse betingelser mulighed for at overføre optjent ferie ud over 20 dage til næste ferieår, medmindre du er omfattet af en overenskomst, som bestemmer andet.

Aftalen med din arbejdsgiver om overførsel skal være skriftlig og skal være indgået inden den 30. september efter ferieårets udløb. 

Hvis du har optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal din arbejdsgiver inden den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, fx Feriekonto, at ferien overføres.

Du har kun mulighed for at overføre betalt ferie, hvis du er i et ansættelsesforhold. Det er dog ikke en betingelse, at du har optjent ferien hos din nuværende arbejdsgiver. 

Hvis du har overført ferie og fratræder, inden din ferie er holdt, bortfalder din ret til efter fratrædelsen af holde mere end 25 dages ferie i ferieåret. Du vil i stedet for få udbetalt en feriegodtgørelse.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.

Rasmus Degnbol

HJÆLP TIL FERIELOVEN?

Svært ved at gennemskue ferieloven?

Kontakt vores kompetente rådgivere og få råd og hjælp til at blive klog på dine rettigheder og muligheder når du skal på ferie.

Carsten Ingemann

DU ER SIKRET 25 DAGES FERIE

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til at holde 25 dages ferie om året. Dette gælder, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

Carsten Ingemann

HVIS DU BLIVER SYG

Hvis du er syg, når din ferie starter, har du ikke pligt til at påbegynde din ferie. Du kan derfor selv vælge, om du vil holde din ferie som planlagt, eller om du vil sygemelde dig og holde din ferie på et andet tidspunkt.