Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie - Hvad har du ret til?

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til at holde 25 dages ferie om året. Dette gælder, uanset om der er optjent ret til betalt ferie. Hvis der er optjent ret til betalt ferie, vil der enten blive betalt sædvanlig løn under ferien eller en feriegodtgørelse.

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Som freelancer er du også omfattet af loven, hvis du udfører arbejde for arbejdsgiverens under dennes instruktion og kontrol, og når det er arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar forbundet med arbejdet.

Det er uden betydning, om arbejdsforholdet kun varer få timer, eller om der er tale om et længerevarende arbejdsforhold. Størrelsen af lønnen eller i hvilken form vederlaget ydes, er ligeledes uden betydning.

Tjek din ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan give dig ret til mere end 25 dages ferie om året eller et højere tillæg end det årlige ferietillæg på 1 %. Du bør derfor altid undersøge, hvad der gælder for netop dit ansættelsesforhold.

Betalt ferie eller ej

Som lønmodtager har du to muligheder for at få udbetalt penge for den periode, du ikke arbejder. Du kan enten få din almindelige løn under ferien, eller du kan få udbetalt en feriegodtgørelse. Fælles for både løn og godtgørelse er dog, at du skal have optjent ret til betalt ferie. 

Med den nye ferielov vil du som hidtil optjene 2,08 feriedage om måneden (eller 0,07 pr. dag), men det nye er, at du fra den 1. september 2020 optjener og afholder ferie samtidig. Det vil sige, at du kan afholde 2,08 feriedage allerede i den anden måned i arbejde, og at du kan holde ferie i takt med, at du løbende optjener feriedagene. Det vil sige, at ferie optjent i september måned kan holdes allerede i oktober. Det kræver, at du planlægger din ferie på en anden måde end hidtil. Især hvis du vil holde ferie i begyndelsen af ferieafholdelsesperioden, hvor du måske ikke har optjent nok feriedage til det.

Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok feriedage til det, kan du indgå en aftale med din chef om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud. Når du har holdt ferie på forskud, vil du løbende afdrage på "feriegælden" med de 2,08 dage, du efterfølgende optjener hver måned. Bemærk, at du ikke kan få mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i det pågældende ferieår. Vælger du at sige op, lige efter at du har holdt ferie på forskud, vil din arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.

Hvis der er forskel på arbejdstiden/-omfanget fra optjeningstidspunktet til ferietidspunktet følger retten til betalt ferie altid arbejdstiden/-omfanget på optjeningstidspunktet.

Udbetaling af indefrosne feriepenge optjent 1. september 2019 – 31. marts 2020

Som et forsøg på at sætte gang i den danske økonomi har regeringen besluttet at udbetale en del af de feriepenge, som ellers skulle indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler, således at du nu kan få en del af de indefrosne feriepenge udbetalt. Det drejer sig om den ferie, som du har optjent i perioden fra 1. september 2019 - 31. marts 2020. Det svarer til op til tre ugers ferie. 

De feriepenge, som du optjener i perioden 1. april – 31. august 2020, vil fortsat blive indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden står for at administrere og investere dem, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Derefter får du dine feriepenge udbetalt.

Du kommer ikke til at gå glip af nogle af dine feriepenge. Uanset om du får dem udbetalt nu eller senere.

Se mere her: Nu kan du få udbetalt dine indefrosne feriemidler

Perioder hvor der ikke optjenes betalt ferie

Der er periode, hvor du som lønmodtager ikke optjener ret til betalt ferie. Det gælder følgende:

  • Sygdomsperioder, hvor din arbejdsgiver ikke betaler fuld eller delvis løn, eller hvor der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse. 
  • Barselsperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor din arbejdsgiver ikke skal betale fuld eller delvis løn. 
  • Perioder, hvor du deltager i strejke eller lockout.
  • Perioder, hvor du i henhold til kollektiv overenskomst eller faglig kutyme er hjemsendt, fx på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel, og arbejdsgiveren ikke betaler fuld eller delvis løn. 

Løn eller feriegodtgørelse?

Du får løn under din ferie, hvis du opfylder følgende tre betingelser:

  • Du har ret til fuld løn under sygdom. 
  • Du har ret til fuld løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag, fx Kristi himmelfartsdag, 2. påskedag, store bededag m.fl.).
  • Du skal mindst have krav på en måneds opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. 

Det er forholdene på optjeningstidspunktet, der afgør, om betingelserne er opfyldt. 

Lønnen under ferien er den aftalte løn på ferietidspunkt med tillæg af værdien af eventuelle personalegoder, som du ikke råder over under ferien. 

Din arbejdsgiver kan enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt. Den første rate betales med lønnen ultimo maj og vedrører optjeningsperioden september – maj. Den anden rate betales med udgangen af august og vedrører optjeningsperioden juni – august. Ferietillægget er efter ferieloven 1 procent af lønnen i optjeningsperioden, men kan efter overenskomst eller husaftale være højere.

Feriegodtgørelse

Hvis du ikke har ret til at få løn under din ferie – hvis du fx er timelønnet - vil du i stedet få en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn. Feriegodtgørelse indbetales til Feriekonto. Feriegodtgørelse udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. 

Elever har ret til betalt ferie

Hvis du er elev på en erhvervsuddannelse, har du ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at erhvervsuddannelsen er begyndt. Din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under din ferie i det omfang, at du ikke har optjent ret til løn under ferie eller har ret til feriegodtgørelse. 

Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 2. september - 31. oktober, har du ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 1. november - 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Rasmus Degnbol

HJÆLP TIL FERIELOVEN?

Svært ved at gennemskue ferieloven?

Kontakt vores kompetente rådgivere og få råd og hjælp til at blive klog på dine rettigheder og muligheder når du skal på ferie.

Carsten Ingemann

DU ER SIKRET 25 DAGES FERIE

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til at holde 25 dages ferie om året. Dette gælder, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

Carsten Ingemann

HVIS DU BLIVER SYG

Hvis du er syg, når din ferie starter, har du ikke pligt til at påbegynde din ferie. Du kan derfor selv vælge, om du vil holde din ferie som planlagt, eller om du vil sygemelde dig og holde din ferie på et andet tidspunkt.