Gå til hovedindhold

Ferie for freelancere

Du har som freelancer ret til feriepenge, hvis dit arbejde er foregået som lønmodtagerarbejde.

Ferielovens lønmodtagerbegreb omfatter også lønmodtagerfreelancere.

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Som freelancer er du derfor omfattet af loven, hvis du udfører arbejde for en arbejdsgiver efter dennes instruktion og for arbejdsgiverens risiko. Det vil sige, at du skal arbejde i arbejdsgiverens navn, og det er arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar forbundet med arbejdet.

Det er uden betydning for din ret til feriepenge, om dit arbejdsforhold kun varer få timer, eller om der er tale om et længerevarende arbejdsforhold. Størrelsen af din løn er ligeledes uden betydning, ligesom din titel ikke er afgørende.

Feriegodtgørelse

Dine feriepenge bliver udbetalt til dig i form af en feriegodtgørelse, som udgør 12,5 % af din løn i optjeningsåret. Optjeningsåret er perioden 1. januar til 31. december forud for det ferieår, hvor godtgørelsen kommer til udbetaling. Ferieåret er perioden 1. maj til 30. april. 

Fandt du den information du søgte