Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferie for deltidsansatte

Som deltidsansat har du ret til det samme antal feriedage som en fuldtidsansat. Læs her hvilke andre ferieregler der gælder for deltidsansatte.

Ferie på deltid

Hvis du arbejder mindre end fem dage om ugen, tæller dine arbejdsfrie dage med i opgørelsen af feriedage. Hvis du fx arbejder fire dage om ugen, bliver en feriedag omregnet, så den udgør 1,25 (5/4) pr. dag. Hvis du holder fire feriedage, vil du derfor blive fratrukket fem (1,25 x 4) feriedage. Hvis du holder to feriedage, vil du blive fratrukket 2,5 (1,25 x 2) feriedage.

Hvis du arbejder to dage om ugen, vil en feriedag udgøre 2,5 (5/2) pr. dag. Hvis du holder to feriedage, vil du derfor blive fratrukket fem (2,5 x 2) feriedage. Hvis du holder en feriedag, vil du blive fratrukket 2,5 (2,5 x 1) feriedag.

Regulering af lønnen ved ændret arbejdstid eller arbejdsomfang

Din løn under ferie er som udgangspunkt den aftalte løn på ferietidspunktet. Lønnen under ferien bliver dog reguleret forholdsmæssigt, hvis din arbejdstid på ferietidspunktet har ændret sig med mere end 20 % i forhold til din arbejdstid i optjeningsåret.

Det betyder, at hvis din arbejdstid fx har ændret sig fra 37 timer om ugen i optjeningsåret til 28 timer ugentligt på ferietidspunktet (svarende til en reduktion på 24 %), vil din løn under ferien skulle reguleres, så den svarer til 37 timer på ferietidspunktet.

Hvis din arbejdstid ændrer sig fra 37 timer i optjeningsåret til 30 timer på ferietidspunktet, bør du være opmærksom på, at ændringen i timetallet kun udgør 18,9 %. Din løn under ferie vil derfor ikke blive reguleret op til 37 timer, og du vil modtage din deltidsløn, selv om du har optjent ret til løn under ferie i et kalenderår, hvor du fik en fuldtidsløn.

Omvendt vil en ændring i din arbejdstid fra 30 timer i optjeningsåret til 37 timer på ferietidspunktet udgøre en ændring på 23 %. Du vil derfor ikke modtage din fuldtidsløn under ferie, men din løn vil blive reguleret ned til 30 timer, uanset at du på ferietidspunktet er på fuld tid.

Ved en ændring af arbejdstiden fra fx 37 timer til 30 timer kan det derfor være en fordel at aftale med sin arbejdsgiver, at lønnen under ferie ikke vil blive nedreguleret, hvis din arbejdstid på et senere tidspunkt bliver ændret fra 30 til 37 timer.

Det er kun ændringer i arbejdstiden eller arbejdsomfanget, der medfører, at lønnen under ferie eventuelt skal reguleres. Ændringer i lønnen alene, fx i tilfælde af lønforhøjelse eller lønnedgang, medfører således ikke en regulering.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Carsten Ingemann

DU ER SIKRET 25 DAGES FERIE

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til at holde 25 dages ferie om året. Dette gælder, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

Rasmus Degnbol

HJÆLP TIL FERIELOVEN?

Svært ved at gennemskue ferieloven?

Kontakt vores kompetente rådgivere og få råd og hjælp til at blive klog på dine rettigheder og muligheder når du skal på ferie.