Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fastsættelse af kravet ved krænkelse

Kravet ved ophavsretskrænkelser består af et vederlag for udnyttelsen og en godtgørelse for krænkelsen. Når du skal fastsætte størrelsen af dit krav, kan du hurtigt få brug for tommelfingerreglen.

Tommelfingerreglen

Som tommelfingerregel kan du rejse et krav svarende til det dobbelte af markedsprisen for den udnyttelse, som har fundet sted. Du skal således tage stilling til, hvad du eller en anden ophavsmand ville have taget for den omtvistede brug. Det gælder også i sager, hvor den person eller det medie, som har begået krænkelsen, har ret til at udnytte dit værk, men har undladt at kreditere dig.

Den ene del udgør et rimeligt vederlag, og den anden del anses som godtgørelse.

Er du i tvivl om prisen, kan du – afhængigt af hvilken type dit værk er – søge inspiration i de vejledende vilkår for freelancearbejde

Højere

I visse grovere tilfælde kan kravet fastsættes til mere end det dobbelte af markedsprisen.

Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis der er foretaget krænkende ændringer, eller hvis dit værk er brugt i krænkende sammenhæng, fx i politisk propaganda eller som reklame.

Lavere

I andre tilfælde kan det være nødvendigt at nedsætte kravet i forhold til tommelfingerreglen.

Det gælder navnlig, når krænkelsen er begået af privatpersoner eller af mindre foretagender til formål, der ikke er egentligt kommercielle.

Den, som har begået krænkelsen, vil ofte ikke kende til ophavsret. Disse personer eller foretagender kan opfatte et højt erstatningskrav som helt urimeligt, hvis de ikke har haft til hensigt at stjæle værdien af dit værk. Det kan skabe et generelt had til ophavsretten og skade DJ-medlemmernes årelange indsats for at bevare og styrke ophavsretten.

Det er også DJ’s erfaring, at disse personer eller foretagender ikke gentager en krænkelse efter at være blevet gjort opmærksomme på reglerne. Mindre godtgørelsesbeløb og/eller erklæringer, hvor personen eller foretagendet erkender sin skyld, har derfor ofte en præventiv virkning. Desuden kan det også være vanskeligt at inddrive et større beløb fra sådanne personer eller foretagender.

Læs også DJ's trin-for-trin-guide i ophavsretssager, hvor du også kan finde DJ's standardskrivelser til brug for påtale af ophavsretskrænkelser.

Er du det mindste i tvivl, anbefaler DJ, at du kontakter DJ’s rådgivningsafdeling:

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.