Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

FAQ om sygdom

Hvad er dine rettigheder? Hvad skal du selv gøre, og hvad kan du risikere, når du er syg? Få svar på de mest stillede spørgsmål om sygdom og sygefravær.

Har jeg ret til løn under sygdom?

Hvis du er funktionær – enten i henhold til funktionærloven eller fordi du er ansat på en overenskomst indgået med DJ - har du ret til fuld løn under sygdom. Du har også ret til de genetillæg, funktionstillæg, pensionsbidrag og alle typer af arbejdsredskaber og personalegoder, som du normalt ville kunne forvente, ligesom du også vil have ret til bonus, tantieme (andel af givent overskud), overskudsdeling og lignende ydelser.

Er du ikke funktionær, vil dine muligheder for at få løn under sygdom afhænge af, om det er aftalt i din kontrakt. Har du ikke ret til løn under sygdom, kan du måske være berettiget til sygedagpenge fra din arbejdsgiver. Kontakt DJ, hvis du er i tvivl.

Hvordan melder jeg mig syg?

Når du bliver syg, skal du melde det til din arbejdsgiver. Du finder typisk regler og information for, hvornår, hvordan og til hvem du skal melde sygdom til i overenskomsten, i din ansættelseskontrakt eller i personalehåndbogen.

Har din arbejdsplads ingen faste regler for sygemelding, anbefaler DJ, at du meddeler sygdommen til din nærmeste leder hurtigst muligt og senest to timer efter arbejdstids begyndelse. 

Kan jeg blive opsagt, når jeg er syg?

Du har ikke en særlig beskyttelse, når du er syg, og arbejdsgiver kan derfor godt opsige dig. Opsigelsen skal følge de sædvanlige regler om opsigelse - herunder saglighed.


Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du være særligt beskyttet mod opsigelse.

Hvad betyder 120 dages-reglen?

Efter denne regel i funktionærloven kan du opsiges med kun en måneds varsel, hvis du har været syg i mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Opsigelsen skal ske umiddelbart efter den 120. dag og skal ske, mens du stadig er syg. I praksis er opsigelse på 128. dag. Arbejdsgiver kan kun bruge reglen, hvis den står i din kontrakt. 

Delvise sygedage tæller med i opgørelsen, men kun med den tid, du har været syg. Weekender og helligdage tæller også med, hvis du har været syg dagen før og dagen efter. Har du fx været syg fredag og mandag, bliver det betragtet som fire dages sygdom.
120-dages-reglen findes ikke på det offentlige overenskomstdækkede område.
 

Hvad kan min arbejdsgiver kræve af mig, når jeg melder mig syg?

Når du ikke kan arbejde pga. sygdom, skal du være opmærksom på, at du kan blive bedt om at udfylde og aflevere forskellige erklæringer og dokumentation for sygdommen.

Hvilke muligheder har jeg som freelancer eller selvstændig?

Dine rettigheder og måden, du skal sygemelde dig på, afhænger af din skattemæssige status. Der kan være stor forskel på dine rettigheder og muligheder alt efter, om du har cvr-nummer eller ej, får fast løn eller er deltidsledig.

Kan jeg tage til lægen i arbejdstiden?

Er du syg, har du ret til fravær fra arbejdet pga. sygdommen. Men hvis du har behov for behandling hos læge, tandlæge, fysioterapeuter mv., skal du som udgangspunkt lægge det uden for arbejdstid i det omfang, det er muligt - og til mindst mulig gene for udførelsen af dit arbejde. 

Er du funktionær, vil du være berettiget til løn i forbindelse med dit fravær. Hvis du ikke er funktionæransat, vil det afhænge af din kontrakt eller eventuelle sædvaner eller aftaler på arbejdspladsen, om du er berettiget til løn.
 

Er det muligt at holde ferie under en sygemelding?

Du har som udgangspunkt ikke ret til at holde ferie under sygdom, når du modtager sygedagpenge, eller din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion fra kommunen. Dette gælder både ferie i Danmark og i udlandet.

Dog kan du indgå en aftale med dit jobcenter om, at du tager på ferie, selvom du er sygemeldt. Hvis du indgår en aftale med jobcenteret, anbefaler DJ, at du også taler med din arbejdsgiver om afholdelse af ferie i sygdomsperioden.

En aftale med jobcenteret om ferie i din sygdomsperiode betyder, at dine sygedagpenge/sygedagpengerefusionen stoppes, og at du afholder selvoptjent ferie.

Skal jeg oplyse om sygdomme til en ansættelsessamtale?

Som udgangspunkt skal du ikke oplyse om eventuelle sygdomme, du måtte lide af. Lider du af en sygdom, som kan have væsentlig betydning for udførelsen af det arbejde, du ansættes til, skal du oplyse det. Hvis du fx søger ansættelse som videojournalist, men har rygproblemer, der betyder, at du ikke kan tåle at bære et kamera i længere tid ad gangen, vil det være en oplysning, du vil være forpligtet til at give. Vær særlig opmærksom på, at sygdom pga. arbejdsrelateret stress efter omstændighederne kan være en oplysning, en potentiel kommende arbejdsgiver skal have. Kontakt DJ, hvis du er i tvivl.

Må jeg søge nyt job, imens jeg er sygemeldt?

Du må I udgangspunktet ikke søge nyt arbejde, mens du er sygemeldt fra din nuværende arbejdsplads – medmindre du er sygemeldt på grund af forhold på arbejdspladsen.

Hvis du eksempelvis er sygemeldt på grund af chikane, mobning eller andre forhold, der er direkte relateret til den givne arbejdsplads, så må du gerne søge nye jobs i din sygemeldingsperiode.

Er du ledig, skal du huske at tale med din a-kasse og dit jobcenter om det først. De skal være indforståede med det, da det ellers kan risikere at få konsekvenser for dine sygedagpenge.

Er du i tvivl, så ring til DJ på 33 42 80 00.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

mennesker

Jakob Carlsen

KONTAKT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant.

HVAD GØR DU, NÅR DU BLIVER SYG?

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Læs om dine muligheder for at få hjælp og rådgivning ved sygdom - hvad enten du er i arbejde, ledig, eller hvis dit barn bliver sygt.

Carsten Ingemann

HVIS DU BLIVER SYG

Hvis du er syg, når din ferie starter, har du ikke pligt til at påbegynde din ferie. Du kan derfor selv vælge, om du vil holde din ferie som planlagt, eller om du vil sygemelde dig og holde din ferie på et andet tidspunkt.