Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

FAQ om ferielov gældende fra september 2020

Spørgsmål og svar om ferieloven

I dag har vi såkaldt forskudt ferie. Det betyder, at du optjener ferie i kalenderåret (1. jan – 31. december) og afholder ferien året efter fra den 1. maj til den 30. april. Nye på arbejdsmarkedet risikerer derfor at skulle vente i op til 16 måneder, før de kan holde ferie med løn, og det er ikke foreneligt med EU´s arbejdstidsdirektiv.  

Derfor går vi pr. 1. september 2020 over til samtidighedsferie.  

Forstå den nye ferielov

Hvad er samtidighedsferie?

Det er ferie som afholdes i takt med at den optjenes. Du optjener 2,08 feriedage med løn for hver måneds ansættelse svarende til 25 dages ferie om året. Er du ansat i mindre end 1 måned optjener du 0,07 feriedage pr. dag. Ferien kan afholdes den følgende måned.  

Hvor meget ferie har jeg ret til?

Både den nuværende og den nye ferielov giver dig ret til at holde fem ugers ferie årligt.  

Hvornår skal den nye ferie holdes?

I dag varer ferieåret 12 måneder og løber fra den 1. maj til den 30. april.  

Fra 1. september 2020 vil ferieafholdelsesperioden strække sig over 16 måneder, nemlig fra den 1. september 2020 til 31. december året efter.   

Hvor mange feriedage med løn har jeg ret til 1. maj 2020?

Optjeningsåret 2019 er forkortet og løber fra den 1. januar til den 31. august 2019. Har du været lønmodtager i hele perioden, vil du have optjent 16,7 feriedage, som kan holdes i perioden 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Får du ikke holdt alle dine feriedage, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, vil de overskydende feriedage uden videre overgå til det nye feriesystem.  

Hvad med mine særlige feriefridage?

Har du i din overenskomst, husaftale, personalehåndbog eller ansættelseskontrakt yderligere feriedage udover ferielovens 5 uger, reguleres disse ligesom nu gennem din aftale med din arbejdsgiver.  

Offentlige ansatte har for eksempel 5 særlige feriedage i deres overenskomst. Dem vil de kunne bruge til at supplere de 16,7 feriedage i ferieåret, som starter 1. maj 2020.   

Kan jeg holde en uges ferie, hvis jeg kun har optjent 2,08 feriedage, når det nye ferieår træder i kraft?

Du vil stadig kunne holde en uges ferie, selvom du ikke har optjent 5 feriedage. Du har to muligheder: 

  1. Din arbejdsgiver trækker dig 4.8 pct. i løn pr. dag du ikke har optjent ferie med løn eller  

  1. Du aftaler med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud, dvs. inden denne er optjent.  

Det kan dog kun gøres i det omfang ferie kan optjenes i den resterende del af det indeværende ferieår. Fratræder du inden ferien er optjent, vil din arbejdsgiver kunne modregne i din tilgodehavendeløn og ferie. 

Kan min arbejdsgiver varsle ferie til afholdelse?

Ja, varslingsreglerne er de samme som i dag. Det vil sige mindst tre måneder for hovedferien (15 feriedage) og mindst en måned for anden ferie. Hovedferien skal som udgangspunkt kunne holdes sammenhængende i perioden 1. maj til den 30. september. I dag er der dog mulighed for ved individuel kontrakt at forkorte ferielovens varslingsregler. Dette er ikke muligt efter den nye ferielov. 

Kan jeg få ikke-afholdt ferie udbetalt?

Hvis du været ansat i hele ferieåret (1. september – 31. august), kan du efter aftale med din arbejdsgiver få ferie ud over 4 uger udbetalt i perioden 1. september – 31. december. Hvis du ikke foretager noget, vil din arbejdsgiver automatisk udbetale optjent ferie ud over 4 uger efter ferieafholdelsesperioden den 1. januar. Ovenstående omfatter også overført ferie fra tidligere ferieår, men ikke overført ferie, som skyldes en feriehindring.  

Hvad er en feriehindring?

Hvis du på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring ikke kan holde din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, har du en feriehindring. I dag vil du typisk kunne få udbetalt dine feriepenge på grund af ovenstående feriehindring. Med den nye ferielov overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.  

Kan jeg overføre min ferie?

Optjent ferie ud over 4 uger kan efter aftale med arbejdsgiver overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal være indgået skriftligt senest den 31. december.  

Ferietillæg

Både den nuværende og nye ferielov indeholder en bestemmelse om, at man som lønmodtager har ret til et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret. I dag udbetales tillægget typisk én gang årligt i forbindelse med at ferieåret starter.  

Fremadrettet har arbejdsgiver mulighed for at udbetale ferietillægget efter to udbetalingsrytmer. Enten udbetales ferietillægget:  

  1. Samtidig med at ferien afholdes eller  

  1. Tillægget betales i to årlige rater henholdsvis den 31. maj (1 pct. af lønnen optjent september til maj) og 31. august (1 pct. af lønnen optjent i juni til august).   

Min arbejdstid har ændret sig i løbet af året – hvad sker der med mine feriepenge?

I dag sker der en feriedifferenceberegning hvis ens arbejdstid/-omfang har ændret sig mere end 20 pct. i forhold til optjeningsåret.  

Fremadrettet følger du altid arbejdstiden/-omfanget på optjeningstidspunktet, hvis den ændrer sig i løbet af året.  

Overgangsordning 

For at arbejdsgiverne det første år med samtidighedsferie ikke skal stå i en situation, hvor medarbejderne har ret til 10 ugers ferie, har man valgt at indføre en overgangsordning. Derfor vil ferie, der er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 blive ”indefrosset” og først udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Som lønmodtager får man således en ny pensionsopsparing.  

Hvad sker der med de indefrosne feriemidler?

Man har til formålet oprettet en særlig fond – Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler – under Lønmodtagerens Dyrtidsfond. Fondens opgave bliver at forvalte feriemidlerne og sørge for, at de bliver udbetalt, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Læs mere om fonden her  

Din arbejdsgiver skal senest den 31. december 2020 indberette dine feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Din arbejdsgiver kan vælge selv at administrere de indefrosne midler (mod en årlig indeksering) på egen konto indtil opkrævning sker eller indbetale de optjente feriemidler til fonden med det samme.   

Hvornår får jeg min ”indefrosne” ferie udbetalt?

Du får automatisk udbetalt dine indefrosne feriemidler, når du når folkepensionsalderen. Derudover kan du søge om at få dem udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet og får: 

  • tildelt førtidspension, efterløn eller fleksydelse  

  • udbetalt alderspension eller du tager 

  • varigt ophold i udlandet 

Hvad skal jeg særligt være opmærksom på?

Du skal sikre dig, at din arbejdsgiver indberetter dine feriemidler til Fonden senest den 31. december 2020. Dette sker via eIndkomst. Har du ret til ferie med løn, skal der indberettes 12,5 pct. af din ferieberettigede løn for perioden. Er du timelønnet og får feriegodtgørelse gennem FerieKonto eller anden feriekasse, skal din arbejdsgiver blot indberette, som de plejer.  

Er indberetningen udeblevet eller mangelfuld, så skal der ske indsigelse senest 30. juni 2025. 

Hvis du er ny på arbejdsmarkedet i 2019 – særlig mulighed for fondsferiedage

Hvis du i 2019 er ny på arbejdsmarkedet og i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019 har optjent mindre end 8,4 feriedage og i perioden 1. september 2019 til den 31. december 2019 har optjent indefrosne feriemidler, så vil du kunne søge om fondsferiedage direkte via fonden. Dette sikrer, at nye og tilbagevendte til arbejdsmarkedet i 2019 også i overgangsåret kan have op til 16,7 feriedage med betaling. Fondsferiedagene udgør 12.5 pct. af lønnen optjent i perioden 1. september til den 31. december 2019 og fratrækkes i de tilgodehavende feriemidler hos fonden.  

Kan jeg som kombinatør søge om fondsferiedage?

Retten til at søge fondsferiedage knytter sig alene til de optjente feriedage. Hvis man som lønmodtager har optjent mindre end 8,4 feriedage, vil man være berettiget til at ansøge om feriedage uanset om man sideløbende eksempelvis har en enkeltmandsvirksomhed.  

Udbetalingen af fondsferiedage er en forskudsudbetaling af de feriemidler, som ellers ville være en del af opsparingen i Lønmodtagernes Feriemidler. Udbetaling af fondsferiedage bliver modregnet i en efterfølgende indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler. 

Er du omfattet af ferieloven?

Ferieloven omfatter som udgangspunkt enhver lønmodtager, som modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.  

Om personer i atypiske beskæftigelsesforhold (eksempelvis freelancere, honorarlønnede og konsulenter) er omfattet af ferieloven beror på en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om et tjenesteforhold eller ej. Kontakt DJ for en nærmere vurdering.  

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk