Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

FAQ om DJ Netværk

Har du fået lyst og mod på at vide mere om DJ Netværk? Vi har samlet en række spørgsmål, og svarene gives af DJ’s netværkschef Mads Løkke Rasmussen.

Hvem kan deltage i netværkene?

Alle, der er medlem af DJ.

Hvor mange er med i et netværk?

Man starter med at være 15 deltagere. Der vil typisk være lidt frafald, fordi enten form eller indhold ikke passer med et par af deltagerne. Så ender man på 10-11 deltagere, som er et rigtig godt og levedygtigt antal.

Bliver man castet til et netværk?

Alle netværk bliver annonceret via DJ’s kanaler, så man kan melde sig. Alle interesserede medlemmer skal sende en motiveret ansøgning om optagelse i netværket. Vi forsøger at få deltagerne til at matche hinanden bedst muligt. Den bedste balance opstår, når man i netværket er tilstrækkeligt ens, så man kan forstå hinandens arbejdsliv og roller, men også tilstrækkeligt forskellige, så man supplerer hinanden med andre måder at gøre tingene på.

Hvordan skaffer jeg deltagere til et netværk?

Vi sørger for i DJ at hjælpe med at annoncere om netværket, så interesserede deltagere kan tilmelde sig. Som deltager eller facilitator er du velkommen til selv at pege på potentielle deltagere. De bliver så bedt om at sende en motiveret ansøgning til netværket på lige fod med alle andre.

Hvor ofte mødes man?

Det er forskelligt. Nogle mødes fire gange om året. Andre omkring ti gange om året. En god frekvens vil være seks-otte gange om året.

Ligger møderne i eller uden for arbejdstiden?

Typisk i arbejdstiden. Netværksdeltagelse er en professionel disciplin, der er et led i ens arbejdsliv og udvikling.

Hvor længe lever netværkene?

Alting har sin tid. I det øjeblik, et netværk overgår til sommerferiesnak, og man ikke oplever, at man har mere fagligt at udveksle – så dør det hen. Vi har en ambition om, at netværkene skal leve minimum et til halvandet år. Hvis et netværk kollapser inden for et halvt år, er det skuffende. Så må vi se på, om der er noget, vi kan gøre for at justere. De længst levende netværk har kørt i ca. tre år.

Hvad forpligter jeg mig til som deltager i et netværk?

Du skriver under på, at du vil være med til at skabe værdi sammen med de andre. Reflektere over jeres professionelle arbejdsliv. At du gerne vil give noget, og at du vil tage imod noget. Og at du vil afsætte og investere tid og kræfter.

Kan netværket trække på DJ’s ekspertise?

Vi kan ikke stille op til hvad som helst. Men man må gerne trække på konsulentbistanden i DJ i et vist omfang. Værdien ligger i interaktionen med hinanden, så man skal passe på ikke at lande i en klientrolle.

Kan man søge DJ om midler til fx at hyre en oplægsholder til netværket?

Nej. Som udgangspunkt er målet med netværkene, at I udveksler erfaringer knyttet til jeres egen virkelighed, og at I ikke hyrer oplægsholdere udefra.

Kan man låne lokaler og kaffeautomat hos DJ, når man skal holde netværksmøder?

Nej. DJ lægger hus til første gang, men derefter opfordrer vi til, at det går på skift mellem deltagerne. Det er vigtigt, at alle tager del i ansvaret og føler ejerskab.

Er der en online-gruppe, hvor gruppen kan udveksle og kommunikere imellem møderne?

Vi har på nuværende tidspunkt ikke vores eget online system til at understøtte netværkene. Men vi overvejer det løbende, hvis der viser sig at være et behov for det.

Vi har gjort os erfaringer med LinkedIn og Facebook. Som gruppeværktøj fungerer Facebook for tiden bedst. Men gruppen kan sagtens aftale at gøre noget andet. DJ stiller ikke et online-grupperum til rådighed. Vi har bedst erfaring med at bruge de steder, hvor folk er i forvejen.
 

Hvor længe er der en facilitator tilknyttet netværket?

Hvis det er en DJ-konsulent, der er facilitator, deltager vi på de tre første netværksmøder. Hvis det er en fra netværket, der er facilitator, har vedkommende rollen ved de tre første møder. Herefter overdrages ansvaret til netværket. En facilitator vil som udgangspunkt skulle have gennemgået et kursus i netværksfacilitering.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

FAGLIGT NETVÆRK

DJ er funderet i netop dit fag.

Uanset hvilken faggruppe du tilhører, faciliterer DJ faglige netværk landet over og dækker de forskellige fagområder.

Her kan du som medlem møde andre som dig, videndele og socialisere i præcis det omfang, du har behov for og lyst til.

Vi faciliterer ligeledes en mentorordning, hvor du kan melde dig på som enten mentor eller mentee og på den måde få personlig kollegial sparring.

Jonathan Bjerg Møller

STYRK DIT FAGLIGE NETVÆRK

Du kan ikke undvære det. Del din viden og erfaringer med andre som dig. Uanset hvilken faggruppe du tilhører, faciliterer DJ faglige netværk landet over, og dækker de forskellige fagområder.

Rasmus Degnbol

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Her har vi samlet en oversigt over alle DJ's faglige arrangementer, som løbende bliver opdateret.