Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

FAQ om blogs

I denne FAQ får du råd og vejledning til, hvordan du sikrer dig, at du overholder ophavsretsloven samt hvordan du forholder dig til professionel blogging. Her er hvad du skal være særligt opmærksom på.

Illustration blogs

Mette Secher

Gælder de samme regler for mine blogs som for min profil på sociale medier?

En blog er som regel en særlig indrettet hjemmeside, hvor indholdet består af kortere tekster og billeder. Der er således oftest ikke knyttet særlige brugerbetingelser til din brug af din egen hjemmeside. Derfor skal du overholde de samme regler, som var det en almindelig hjemmeside.

På de fleste blogs har læseren mulighed for at kommentere de enkelte indlæg. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du kan blive medansvarlig for de lovovertrædelser, som læseren måtte begå, når han lægger materiale på din blog. Det vil typisk være tilfældet, hvis læseren krænker en andens persons ophavsrettigheder med det, læseren uploader.

Du kan dog ikke stilles til ansvar for indlæggene, hvis du ikke har eller burde have haft kendskab til det problematiske indhold. Du skal dog straks tage skridt til at fjerne informationen, når du får kendskab til indholdet.

Visse bloggere bruger deres profil på et socialt medie som blog. I disse tilfælde vil du også være underlagt det pågældende sociale medies brugerbetingelser og vilkår.

Du bør i øvrigt læse Datatilsynets vejledning om sociale netværkstjenester.

Du kan læse mere om dine muligheder for at redigere indlæg under spørgsmålet "Kan jeg redigere i indlæggene?", ligesom du kan læse om din pligt til at fjerne indlæg under spørgsmålet "Hvad skal jeg gøre?".

Må jeg omtale produkter, som jeg får tilsendt fra en virksomhed?

Hvis du på din blog omtaler produkter eller ydelser, som du gratis har fået tilsendt eller stillet til rådighed af en virksomhed, kan det let blive anset som reklame.

Du kan læse mere i DJ's FAQ om skjult reklame.

Kan jeg tilmelde min blog til Pressenævnet?

Ja, det kan du godt, men Pressenævnet har kun kompetence, hvis din blog har karakter af nyhedsformidling.

Bliver din blog tilmeldt Pressenævnet, er den omfattet af medieansvarsloven. Tilmeldes du Pressenævnet, vil du således som udgangspunkt blive betragtet som et medie i medieansvarslovens forstand. Dette indebærer, at en person, som er utilfreds med din blog, formentlig oftest vil gå til Pressenævnet i stedet for domstolen. Herudover har du en øget adgang til aktindsigt, og din journalistiske kilder nyder beskyttelse.

Vær opmærksom på, at du således også bliver omfattet af de presseetiske regler. Det indebærer, at du også bliver forpligtet til at følge en række journalistiske retningslinjer for din adfærd, fx at der skal være ”en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold”, og at du i vidt omfang skal forelægge krænkende oplysninger og give den adspurgte rimelig tid til at svare, før du bringer oplysningerne.

Jeg modtager ”gaver” fra virksomheder, må jeg beholde dem?

Det må du gerne, men du skal betale skat af gaverne. Det samme vil gælde, hvis du sælger gaven videre. Du er således forpligtet til at angive værdien heraf som personlig indkomst på din årsopgørelse.

Bruger du gaven som præmie i en konkurrence, eller sælger du gaven, vil gaven have en værdi for dig, som du også skal betale skat af.

Har gaven mere karakter af en vare- eller produktprøve, må du gerne anvende den som led i din professionelle bedømmelse af produktet. Det gælder dog ikke, hvis du modtager flere vareprøver, end det er nødvendigt for din bedømmelse, eller hvis du beholder vareprøven længere end den periode, der er nødvendig for din bedømmelse.

Dansk Journalistforbund anbefaler, at du opretter en inventarliste for de vare- eller produktprøver, som du modtager. På inventarlisten kan du holde nøje styr på, hvad du har modtaget af varer, hvad de er blevet anvendt til, og hvad du efterfølgende har gjort med dem. På den måde kan du over for SKAT dokumentere, at varerne ikke er blevet til gaver.

Hvis du efterfølgende beholder en vare og bruger den enten privat eller i din virksomhed, vil SKAT sandsynligvis anse varen som en gave, som beskattes. Hvis du i stedet smider varen ud eller gemmer den, kan du have svært ved at dokumentere, at du ikke har brugt eller bruger varen. Det gælder dog ikke de varer, hvor det er relevant for dig at beholde varerne for at kunne anmelde varen en gang til. Dansk Journalistforbund anbefaler, at du returnerer varen til virksomheden og gemmer dokumentationen herfor som en del af din inventarliste.

Du kan læse mere i SKATs vejledning for influencere.

Husk også, at hvis du beholder gaverne, efter at du har omtalt gaverne på din blog, vil du let blive anset for at have indgået en aftale med virksomheden om omtale af gaven. I så fald anses omtalen som reklame. Du kan læse mere om aftalt omtale og skjult reklame under spørgsmålet "Må jeg omtale produkter, som jeg får tilsendt fra en virksomhed?".

På min blog kan læserne skrive deres mening. Kan jeg redigere i indlæggene?

DJ anbefaler, at du ikke redigerer i læsernes indlæg. Læserne kan hurtigt blive sure over, at du har forvansket deres budskab. Herudover kan du nemt komme på kant med ophavsretsloven.

Du bør i stedet opstille klare vilkår for læsernes indlæg på din blog. Her gør du læserne opmærksomme på, hvilke indlæg du accepterer, og hvilke du vil fjerne, fx hvis de indeholder kommentarer eller billeder, som er stødende, krænkende eller – på anden måde – upassende.

Du bør også være opmærksom på, at du faktisk – ifølge E-handelsloven – kan have pligt til at fjerne indlæg, som er ulovlige eller skadevoldende, når du bliver bekendt med dem.

Ønsker en læser at få slettet sit indlæg fra din blog, bør du i videst muligt omfang forsøge at imødekomme ønsket. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om sletning af profiler og debatindlæg.

Der gælder særlige regler, hvis din blog er tilmeldt Pressenævnet.

Jeg har fået en henvendelse fra en læser, som gerne vil have slettet sin profil og sine indlæg i mit debatforum. Hvad skal jeg gøre?

Ønsker en læser at få slettet sit indlæg, bør du overveje, om det er muligt at imødekomme ønsket.

En bruger kan i visse tilfælde kræve, at du sletter dennes profil og indlæg.

Det er nemlig ofte Datatilsynet, som i første omgang skal tage stilling til, om en læsers ønske kan imødekommes, hvis parterne ikke er enige. I bedømmelse vil Datatilsynet navnlig lægge vægt på, om læseren har haft en berettiget forventning om, at hans profil og indlæg kan slettes.

Selv om du ikke er forpligtet til at slette et indlæg, kan du i stedet være forpligtet til at anonymisere indlæggene eller fjerne personlige oplysninger.

Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om sletning af profiler og debatindlæg.

Der gælder særlige regler, hvis din blog er tilmeldt Pressenævnet.

Jeg er arbejdsløs. Må jeg blogge?

Hvis du har overvejet at oprette din egen blog, eller hvis du allerede har en blog og er ledig i dagpengesystemet, så er det en god ide at kontakte AJKS for nærmere vejledning – det kan nemlig meget vel påvirke din ret til ydelser, fx dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse.

Som udgangspunkt vil en blog være selvstændig virksomhed, HVIS du har din blog med det mål for øje at tjene penge på den. Det vil sige, at du modtager en form for betaling – fx bannerannoncer.

Blogging og retten til at modtage sociale ydelser er desværre ikke sort/hvid. Det er derfor svært at komme med et præcist svar, som dækker alle bloggere. Vi anbefaler derfor, at du – via selvbetjeningen - skriver til din a-kassevejleder og fortæller om din situation. Så vil din vejleder kontakte dig, så du undgår at komme i klemme i reglerne.

Jeg er på barselsorlov. Må jeg blogge?

Får du penge for at blogge, må du ikke blogge, mens du får barselsdagpenge på fuld tid, eller din arbejdsgiver udbetaler dig løn.

Blogger du som privatperson, kan du fortsætte med at blogge under din barselsorlov.

Det er ikke helt klart, hvornår dine private blogaktiviteter bliver for professionelle til, at du lovligt kan få barselspenge ved siden af. Det er muligt, at din blog bliver professionel allerede fra det tidspunkt, hvor du blogger for at tjene penge eller for i fremtiden at tjene penge på det.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte DJ.

Bloggere

Jonas Pryner Andersen

BLIV MEDLEM

Skriv til DJ's medlemsafdeling og fortæl, at du ønsker at blive medlem af Forbundet for Influenter og Bloggere.

bestyrelsen i forbundet for influenter og bloggere

pexels.com

Bestyrelsen består af fem passionerede medlemmer, der arbejder for influenternes interesser for bedre vilkår.