Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fagpolitiske prioriteringer

DJ har på delegeretmødet vedtaget et handlingsprogram frem mod næste delegeretmøde.

Inden for rammerne af DJs mission og vision udtrykker det mål for de indsatsområder som i perioden skal vies særlig opmærksomhed.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

DJ's Formål

Jonas Ahlstrøm

DJ'S FORMÅL

Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser. Forbundet arbejder desuden for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund.


 

Benita Marcussen

DJ'S MISSION

DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår.

DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

Tine Johansen, Kred. Flemming Leitorp

DJ'S VISION

DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer.