Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
Fagligt Forum

Jakob Carlsen

Fagligt Forum

Fokus på fremtiden  – for DJ og for vores fag. 

22. april – 23. april 2018 på Hotel Scandic Sluseholmen, København

Indhold på Fagligt Forum 2018

Fagenes fremtid: Medie- og kommunikationsbranchen forandrer sig med rivende hast. Hvad betyder det for de fagligheder, som medlemmerne af DJ har? Og hvad betyder det for de uddannelser, som de kommende mange års medlemmer af DJ skal gennemgå? DJ har nedsat en arbejdsgruppe, som skal studere dette vigtige emne nærmere. På Fagligt Forum vil nogle af arbejdsgruppens medlemmer fortælle om de foreløbige resultater. Og Fagligt Forums deltagere skal give sit besyv med til arbejdet igennem oplæg, gruppearbejde mv.

Fremtidens forbund: Hvordan skal fagforeningen DJ Medier & Kommunikation se ud i fremtiden? Hvordan skal vi hjælpe medlemmerne? Og hvordan skal organisationen indrettes? I forlængelse af Delegeretmødet sidste år blev der nedsat en arbejdsgruppe, som vil fremlægge sine forslag og diskutere dem med Fagligt Forums deltagere.

Du kan se hele programmet for Fagligt Forum, når det er vedtaget af Hovedbestyrelsen i marts måned. 

Jakob Carlsen

Sådan kommer du med

Sådan kommer du med

Du kan blive valgt som delegeret til Fagligt Forum på generalforsamlingen i din medarbejderforening, gruppe eller kreds.

Hvordan bliver du valgt eller vælger andre som delegeret til Fagligt Forum?

På din arbejdsplads
Hvis I er flere end 5 DJ-medlemmer og har dannet en medarbejderforening, foregår valget af delegerede på jeres generalforsamling eller på et særligt valgmøde.

Valg i specialgruppe
Hvis du ikke er medlem af en medarbejderforening, foregår valget i den specialgrupper eller studerendegruppe, du er medlem af.

Valg i kredsen
Hvis du ikke er medlem af hverken en medarbejderforening eller en specialgruppe, finder valget sted på din geografiske kreds’ generalforsamling eller et særligt valgmøde.

Print: Hvordan bliver du valgt eller vælger andre som delegeret til Fagligt Forum?

Jakob Carlsen

Carsten Nielsen statuen

Benita Marcussen

Hvem skal have Carsten Nielsen legatet?

Carsten Nielsen legatet på 20.000 kroner samt en skulptur skabt af Jørgen Haugen Sørensen bliver uddelt på Fagligt Forum søndag den 22. april 2018.

NYHEDER FRA FAGLIGT FORUM

PROGRAM FOR FAGLIGT FORUM

Søndag d. 22. april: 10:30-19:00

Mandag d. 23. april: 9:00-13:00

Program under udvikling.