Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Få en dirigent gennem DJ

Den gode generalforsamling starter med valget af en dirigent. DJ stiller sine konsulenter til rådighed - ganske gratis.

Hvis I som bestyrelse i DJ-regi ønsker at benytte en DJ-repræsentant som dirigent, tilbyder vi at assisterer jer. 

DJ udpeger efter anmodning en DJ-dirigentkandidat. Ved udvælgelsen lægges der vægt på erfaring, forhåndskendskab til bestyrelsen/området og DJ's samlede ressourcer. 

Den udsendte DJ-repræsentant vil som udgangspunkt være en af de ansatte konsulenter, som fordeler sig over forskellige afdelinger i DJ.  

Anmodningen sendes i god tid, så dirigenten kan nå at forberede sig til generalforsamlingen. 

Det er dirigentens opgave at hjælpe forsamlingen ordentligt - og i overensstemmelse med vedtægterne - igennem generalforsamlingens dagsorden. 

Kontaktperson: Håkon Stolberg

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk