Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

Virtuel Generalforsamling Visuelt Forum

Kære medlem

Vi indkalder hermed til Virtuel Generalforsamling i Visuelt Forum torsdag den 15. april. 2021 kl. 17:00-19.00.

Tilmelding er nødvendig senest 14. april. kl. 10:00.

Marc Pascual

Hvornår

15. april 2021 17:00-19:00

Hvor

Zoom

Type

Møde

Kreditering: Fotograf Marc Pascual 

Vi håber vi ser dig på skærmen, når vi holder virtuel generalforsamling. Det bliver 2 spændende timer, hvor du kan være med til at vælge bestyrelsen, udvikle din egen forening og få sat mere fokus på visuelle formidlere, arbejdsforhold, kompetencer og efteruddannelse.

Vi opfordrer alle med interesse i og idéer til visuelle formidleres fremtid til at stille op til bestyrelsen, og især hvis du har en nyere uddannelse. Skriv til Visuelt Forums, formand Janne Høgshøj, janne.hogshoj@gmail.com hvis du har lyst til at være med i bestyrelsen, deltage i 6-8 spændende møder årligt og udvikle events og andre fordele og aktiviteter for medlemmerne. Det er muligt at opstille til valg til bestyrelsen uden at være til stede. 

Der udsendes mere uddybende invitation med programmet og guide til Zoom, som er den digitale platform for generalforsamlingen.

Weekendkonferencen, som normalt afholdes sammen med Generalforsamlingen, udsættes til vi igen kan mødes fysisk.

Dagsorden på generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrig bestyrelse
 8. Valg af mindst to suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfonden
 11. Eventuelt