Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

Kursus i facilitering af netværk

Hvis du vil starte et nyt netværk for Dansk Journalistforbund, medier & kommunikation, så giver vi dig et faciliteringskursus.

Facilitering af netværk

Jakob Carlsen

Hvornår

09. november 2016 10:00-15:00

Hvor

Gl. Strand 50, stuen, København

Pris

Kurset er aflyst. Ring for en personlig snak med Mads Løkke Rasmussen i DJ

Type

Forløb over 2 dage 9. november + 21. november 2016

DJ tilbyder sine medlemmer faciliterede netværk.

Et netværk består af ca. 15 medlemmer, der deler faglighed, udfordringer og interesser, og som mødes fysisk ca. 8 gange om året for at lære af hinandens erfaringer.

Mellem møderne hjælper medlemmerne via en lukket facegruppe hinanden, som en slags eksterne kolleger. Hidtil har DJ blandt andet startet netværk for fotografer, selvstændige, magasinredaktører, digitale redaktører, organisationskommunikatører, mellemledere, mentorer, chefer, fagjournalister, interne kommunikatører, SOME-folk, iværksættere, karrierekvinder 45+..

Netværket startes af en facilitator, der sørger for at sætte form og retning på de tre første møder, og som sørger for at deltagerne formulerer et fælles mål og får truffet de nødvendige beslutninger for, at netværket kan blive selvkørende.

DJ træner medlemmer i at facilitere netværk. Derfor inviterer DJ til et to-dages forløb, hvor vi vil træne nye facilitatorer. Mads Løkke Rasmussen vil videregive erfaringer fra de 8 netværk som han hidtil har faciliteret, og vil også give deltagerne en generel indføring og træning i facilitering af netværk.

Dag 1 (9. november kl. 10 - 15):
Design af processer Målet for dagen er, at deltagerne introduceres til, hvordan man med bevidst design af processer og ved at vælge de rigtige værktøjer kan komme halvvejs i mål med det rette forarbejde og den rette planlægning.

Vi arbejder med:
Hvad er facilitering?

  • Tre niveauer af forandring
  • Basisdesign for processer
  • Bevidst procesdesign
  • Procesarketyper

Opgave mellem dag 1 og dag 2:
Drejebog til netværksmøde

Dag 2 (21. november kl. 10 - 15):
Praktisk facilitering af netværk

Målet for dagen er, at deltagerne skal ende med at føle sig klar til at facilitere de tre første møder i et netværk. Vi arbejder på observation og feedback samt:

  • Facilitatorrollen og din profil
  • Kendetegn ved en god proces
  • Tricks

Der er plads til 20 deltagere på kurset. Det er gratis for DJ medlemmer. For ikke medlemmer kr. 4.400, hvis der er ledige pladser.

Et medlem forpligter sig med sin tilmelding til efter kurset at facilitere opstarten af et nyt netværk (de tre første møder a 3 timer). Der vil være et lille pensum til begge dage. Der vil være hjemmeopgave mellem de to kursusdage.

Da DJ ikke holder samme kursus i Aarhus, tilbydes der transportgodtgørelse (billigste offentlige transport) til medlemmer fra Fyn og Jylland.

Læs mere om DJ netværk

Oversigt over DJs netværk