Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

Generalforsamling i Kreds 6

I henhold til lovene for DJ´s kredse indkaldes der hermed til ordinær kredsgeneralforsamling 2021 i DJ`s Kreds 6 Nordjylland

Hvornår

16. juni 2021 18:00-22:00

Hvor

BBBB Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg

Type

Møde

Generalforsamlingen forventes afviklet på BBBB Vandrehjem, Skydebanevej 50, 9000 onsdag 16. juni kl.18.

Generalforsamlingen indledes med middag.

(Generalforsamlingen afvikles med forbehold for Corona restriktioner, og hvad der tillades på tidspunktet).  

Af hensyn til denne middag udbedes tilmelding via link på kredsens hjemmeside: www.djkreds6.dk

senest søndag 13. juni 2021 kl. 12.00  

Invitation med link udsendes i separat nyhedsbrev, samt offentliggøres på kredsens hjemmeside og Facebook side.

Tilmeldingen skal angive, om man deltager i middagen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens/bestyrelsens beretning, herunder eventuelt indlæg ved DJ´s formand Tine Johansen
 3. Kredsens regnskab.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
 6. Valg af kredsformand
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af to revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg af 1 medlem til Maren-komiteen samt tre suppleanter.
 12. Fastsættelse af kredskontingent. Kresbestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2021-2022.
 13. Eventuelt

Medlemmer, der har forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4. skal sende sådanne til kredsformanden senest 14 dage før  generalforsamlingen.  

Det kan ske pr. post til Torben Duch Holm, Mastruphøj 101, 9530 Støvring, eller på mail til duch1902@gmail.com

Med venlig hilsen på kredsbestyrelsens vegne  

Torben Duch Holm, kredsformand