Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

Generalforsamling i Film&TVGruppen 2021

FILM&TVGRUPPENs generalforsamling er lige om hjørnet og I er inviterer til en hyggelig aften med valg til formands- og bestyrelsesposter og indblik i bestyrelsens arbejde.
Vi håbede på at mødes til en hyggelig aften. Men desværre det bliver online.

Hvornår

10. maj 2021 18:00-20:00

Hvor

Online

Type

Webinar

Kunne du tænke dig at være en del af FILM&TVGRUPPENs bestyrelse?

At deltage i bestyrelsesarbejdet rummer en mulighed for faglig, fagpolitisk og personlig udvikling. Du bliver en del af et kollektiv, der har konstant fokus på udvikling og forbedring af medlemmernes forhold. 

Aftenens program:

1.Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning og fremtidige visioner 

4. Fremlæggelse af regnskabet 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer* 

6.. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formandskab

8. Valg af øvrig bestyrelse

9. Valg af suppleant

10. Valg af medlem til ophavsretsbestyrelsen 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Evt.

* Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Send til filmtv@journalistforbundet.dk og skriv i emnefeltet "Forslag til generalforsamlingen.