Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

DJ LEAD: Dansk Journalistforbunds uddannelse for ledere i kommunikations- og mediebranchen

Dansk Journalistforbunds Lederuddannelse
Dansk Journalistforbund udbyder igen lederuddannelsen DJ Lead for dig som leder i medie- eller kommunikationsbranchen. Uddannelsen henvender sig til både nye og erfarne ledere og giver dig i løbet af seks undervisningsdage et grundlæggende og indgående kendskab til nogle af de vigtigste byggesten i god ledelse.

Hvornår

07. september 2022 09:30-16:00

Hvor

Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K

Pris

Fra 1000.00 kr.

Type

Kursus

Vores to undervisere, Erik Harr og Pia Gede Nielsen, er begge erfarne ledere med stort kendskab til såvel medie- som kommunikationsbranchen. De vil blive suppleret af eksterne oplægsholdere, der hver især kan øse af deres viden om ledelse inden for netop ét af de temaer, uddannelsen omhandler.

Uddannelsen indebærer, at du fra gang til gang læser et mindre pensum (max. 20 sider) eller ser udvalgte videoer. På kursusdagene gennemgås både pensum og supplerende teori, ligesom der vil være indlagt øvelser og oplæg, der sikrer, at vores uddannelse er virkelighedsnær og kan anvendes af dig i din hverdag efterfølgende. Du vil få udleveret et diplom efter endt uddannelse.

Onsdag den 7. september 2022: Hvad er god ledelse?:
Grundlæggende ledelsesbegreber, ledelsesstile og kulturer. Indføring i relevant teori og universet omkring god ledelse med fokus på medie- og kommunikationsbranchen.

Onsdag den 28. september 2022: Afklaring af din lederidentitet:
Fokus på dig som deltager; hvem du er som leder; dit indre kompas; dine værdier; hvordan du hviler i opgaven. Vi går tæt på dig, og den ledelsesstil, som vil passe på dig.

Onsdag den 12. oktober 2022: Det relationelle lederskab:
Fokus på, hvordan du leder dine medarbejdere. Hvordan arbejder du med og udvikler gruppen og tilpasser din ledelsesstil i forhold til forskellige personer.

Onsdag den 26. oktober 2022: Det strategiske lederskab:
Hvordan kan du som leder bidrage til udviklingen af hele din organisation. Baseret på jeres egne cases. Vi ser på, hvordan du kan agere på det overordnede strategiske niveau, arbejde med alliancer og interessentpleje for at øge din indflydelse som leder.

Onsdag den 9. november 2022: Ledelse i krydspres:
Hvordan håndterer du forandringer og agerer som leder i et krydspres i forhold til nye tendenser – teknologisk, kulturelt, identitetspolitisk, Metoo etc. Konflikthåndtering som et redskab til at få hverdagen til at fungere.

Mandag den 28. november 2022: Det inspirerende lederskab: 
En leder skal altid kunne inspirere sine medarbejdere og organisation, så der skabes følgeskab. Her kigger vi på, hvad der skaber en inspirerende leder, og hvordan man selv kan udvikle sine egenskaber i den retning.

Pris, tid og tilmelding:
Alle kursusdage er fra kl. 09:30 - 16:00 i DJ's kursuslokaler på Gammel Strand.

Lederuddannelsen er gratis for medlemmer af Ledere i DJ. Dog betales kr. 1000 i no-show-fee, som tilbagebetales indtil gennemførelse af kurset.

For øvrige deltagere koster deltagelse i Lederuddannelsen kr. 10.000. Er du medlem af DJ, kan du melde dig ind i Specialforeningen Ledere og DJ og få uddannelsen gratis.

Hovedundervisere på uddannelsen:
Pia Gede Nielsen er ansvarlig for kompetenceudvikling af ledere i Frederiksberg Kommune og har mere end 20 års erfaring som chef og leder af online redaktion.  Før det produktionsleder og tilrettelægger på forskellige tv-produktioner, dokumentar- og OBS-udsendelser hos blandt andre Endemol og Ekstrabladet. Siden 2008 har Pia on and off undervist i ledelse på DMJX og har stort fokus på, at ledelse er et fag, der kan læres. Med det afsæt var Pia med til at etablere specialforeningen Ledere i DJ og har siden 2019 haft posten som formand under parolen ”God ledelse er godt for alle".

Erik Harr er direktør i Foreningen af Danske Lægestuderende og driver ved siden af privat konsulentvirksomhed som ledelsesrådgiver. Forfatter og foredragsholder om leder- og gruppeudvikling. Han blev i 2019 kåret som Årets Leder af Ledere i DJ. Erik har tidligere været kommunikationsdirektør og -chef i en række organisationer, afdelingsleder i PR-branchen, journalist på Jyllands-Posten og har et indgående kendskab til kommunikations- og mediebranchen. Han er uddannet cand.mag. og har en diplomuddannelse i ledelse.

Se eventuelt også mere om Ledere i DJ her.