Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. Generalforsamling for Ledere i DJ

Specialforeningen Ledere i DJ holder ordinær generalforsamling.

Kvinde ved rundbord

Jakob Carlsen

Hvornår

22. februar 2018 14:00-15:00

Hvor

Gammel Strand 46

Pris

Gratis

Specialforeningen Ledere i DJ holder ordinær generalforsamling for medlemmerne den 22. februar, 2018 kl. 14 – 15 i DJ’s lokaler, Gl. Strand 46, 1202 København K.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes på mail til formand Ulla Krag Jespersen, mailadresse: ulla@au.dk senest den 15. februar 2018 kl. 12.

Bestyrelsen er på valg, og medlemmer af foreningen kan stille op til valg på generalforsamlingen. De nuværende fem bestyrelsesmedlemmer genopstiller alle. 

Du tilmelder dig på linket herunder senest den 20. februar, så vi ved hvor meget kaffe, vi skal brygge.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Kontingentfastsættelse
  Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 0 kr. pr. måned.
 6. Valg af formand
  Ulla Krag Jespersen genopstiller som formand
 7. Valg af næstformand
  Via Christensen genopstiller som næstformand
 8. Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Farid Fellah (kasserer), Marianne Søndergaad (sekretær) og Pia Gede Nielsen genopstiller alle tre.

 1. Valg af to suppleanter
  Karen Ellehøj og Gitte Merrild genopstiller ikke som suppleanter.

Suppleanter træder ind i bestyrelsen, hvis/når de skal afløse et bestyrelsesmedlem ved længere tids fravær og deltager dermed ikke i løbende bestyrelsesmøder.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt