Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. Årsdag for ledere 2019

Handlekraft, arbejdsglæde og forandringsprocesser.

årsdag for ledere

Hvornår

03. maj 2019 10:00-16:00

Hvor

Akademikerhuset Vis på kort

Pris

475 kr.

Type

Årsdag

Målgruppe:

Arrangementet er forbeholdt ledere, altså medlemmer som har ledelsesansvar.

Deltagergebyr: DJ betaler halvdelen af deltagergebyret, så prisen for deltagende medlemmer af ”Ledere i DJ” er 475 kr.

Der er begrænset antal deltagerpladser.

Da arrangementet afholdes i samarbejde mellem en række organisationer, er det nødvendigt, at vi oplyser dit navn og arbejdssted til den arrangerende organisation. Dermed udveksler vi også oplysning om dit fagforeningsmedlemskab. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vi kan udveksle disse oplysninger. Oplysningerne udveksles udelukkende med den arrangerende organisation og slettes af denne, efter arrangementet er afholdt. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage i form af at framelde dig arrangementet.

Kravene til dig som leder er mange. Du skal eksekvere og motivere dine medarbejdere til at levere resultater af høj kvalitet. Du skal være loyal både opad og nedad, drive forandringsprocesser, have netværket i orden – samtidig med, at du skaber et godt arbejdsmiljø og undgår stress.

Årsdag for ledere 2019 dykker direkte ned i de krav og forventninger, der er til ledelse anno 2019, og giver dig perspektiver og værktøjer til at lykkes med din ledelsesopgave. Årsdagen gør dig klogere på relationel ledelse, på dit psykosociale arbejdsmiljø, og på hvordan du skaber den handlekraft og den ledelsesgruppe, der skal til for at komme i mål. Til sidst slutter vi af med at høre de gode historier, om når det lykkes i praksis.

Årsdag for ledere er et samarbejde mellem Dansk Magisterforening, Dansk Psykologforening, Bibliotekarforbundet, Dansk Journalistforbund, Den Danske Dyrlægeforening, Jordbrugsakademikerne og Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører (DSL).

Program:

09.30

Ankomst med let forplejning

10.00

Velkomsttale ved Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

10.20-11.00

Ledergruppen som knudepunkt for stressforebyggelse ved Mette Kjærgaard Svendsen, specialist i arbejds- og organisationspsykologi, chefkonsulent og Projektleder i PS: Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns kommune

Opgaven med at forebygge og håndtere stress lander ofte på lederens bord. Men opgaven er yderst kompleks og handlingsrummet begrænset – særligt når du sidder som mellemleder i en stor og politisk styret organisation. Du kan ikke løse opgaven alene. Derfor sættes der i PS – Indsats for psykisk Sundhed i Københavns kommune – fokus på ledergruppen som afgørende knudepunkt i stressforebyggelse på arbejdspladsen. Det er i ledergruppen, man sammen kan lægge en klog kurs for ledelse af medarbejderne. Det er herfra, man bevidst kan præge kulturen og strukturerne i organisationen. Det er her, man kan lægge en fælles strategi for de udfordringer, der er på vej og sammen drøfte, hvorvidt og hvordan der skal ledes opad i ledelsesstrengen – eller udad til samarbejdspartnerne. Det er også her, man kan arbejde effektivt med at forebygge stress hos lederne selv. I dette oplæg præsenteres konkrete praksiserfaringer og nyttige redskaber fra arbejdet med de kommunale ledergrupper.

11.20-12.30

Find handlekraften til at skabe arbejdsglæde ved Tune Hein, rådgiver i strategisk ledelse, disruption og forandring, forfatter og foredragsholder

Hvordan man finder handlekraft som leder? Der er nok af forhold som begrænser, men hvor gemmer handlekraften sig, og hvad kan du gøre for at få mere? I et inddragende oplæg vil den erfarne ledelsesekspert Tune Hein give sine bud og eksempler herpå. Både i nutiden, og med et spændende kig ind i fremtidens organisation.

12.30 – 13.00

Frokost

13.00

Vælg et spor:

Spor 1: Din relationelle ledelse ved Gitte Svanholm, ledelsescoach og forfatter til ’Fremtidens leder – en psykologisk værktøjskasse’

Dine relationer er dit vigtigste værktøj, når du skal skabe den tillid, der er nødvendig i dit ledelsesvirke. Men hvilke relationer har du egentlig lige nu – er de gode eller dårlige? Og hvad betyder de for dine handlemuligheder og de konflikter, du kan opleve? Vi dykker ned i den relationelle ledelse sammen med Gitte Svanholm, der giver rum til, at du bliver klogere på dig selv og får nye idéer og værktøjer til din ledelsesrolle. En workshopbaseret time, hvor du får mulighed for at sætte dig selv og din egen praksis under luppen.

Spor 2: Forebyg stress i din hverdag ved Marie Kingston, cand.psyk. og forfatter til bl.a. ’Lederen som stresscoach’ og 'Stop stress - håndbog for ledere' (sammen med Malene Friis Andersen).

Kerneopgaven i ledelse gør, at mange ledere er særligt udsatte i forhold til at få stress. Eksekvering og krydspres kalder på strategiske kompetencer samt evnen til at tænke forretningsmæssigt og i løbende optimering af processer. Samtidig fordrer medarbejdere i dag både klare mål, inddragelse og frihed fra deres leder. Hvordan balancerer du alle disse opgaver som leder uden at gå ned med flaget? Det er omdrejningspunktet for 'Spor 2', hvor du både får mulighed for at reflektere over din egen praksis og får Marie Kingstons 5 leveregler til et godt lederliv uden stress.

14.15

Forandringsprocesser og arbejdsglæde

Din arbejdsplads forandrer sig hele tiden. Og som leder står du for bordenden, når det kommer til at gennemføre forandringsprocesser. Men hvordan gør du det, samtidig med at du selv og medarbejderne bibeholder – og måske endda højner arbejdsglæden? Indspark fra to, der har gjort det.

15.00 Tak for i dag.

Vin og peanuts til at networke på.