Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Efteruddannelse banner

Efteruddannelse


Hvem betaler for efteruddannelsen?

Er du fastansat?

Er du ansat på en DJ-overenskomst?

Mange DJ-medlemmer har ret til efteruddannelse i deres overenskomst. Hvis du er i tvivl, om det gælder dig, så kontakt din tillidsrepræsentant eller tjek din overenskomst.

Er du ikke ansat på en DJ-overenskomst?

Eller står der intet om mulighed for efteruddannelse i din kontrakt, har du stadig mulighed for arbejdsgiverbetalt efteruddannelse. Du kan fx bruge din MUS-samtale til at komme på efteruddannelse. 

Søg penge i Pressens Uddannelsesfond 

Hvis du er ansat på en virksomhed, der er medlem af Pressens Uddannelsesfond, og som betaler medlemsbidrag for dig, har du mulighed for at få støtte til kurser og individuelle efteruddannelsesprojekter, fx masteruddannelse eller en diplomuddannelse.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Pressens Uddannelsesfond, uddannelsesvejleder Else Bjørn (tlf. 23846040) for yderligere spørgsmål.  

Mediernes efteruddannelse

Hvis du er ansat på en virksomhed, der er medlem af Pressens Uddannelsesfond, og som betaler medlemsbidrag for dig, får din arbejdsplads et økonomisk tilskud, når du deltager i kurserne på Mediernes Efteruddannelses portal. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på Mediernes Efteruddannelses portal.

Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Det konkrete støttebeløb fremgår af det enkelte kursus. Din arbejdsplads betaler i første omgang selv den fulde kursuspris til kursusudbyderen og skal derefter udfylde et skema for at få støtten fra Pressens Uddannelsesfond udbetalt. 

Søg penge

Er du freelancer/selvstændig?

Selvom de fleste freelancere selv finansierer deres efteruddannelse, findes der forskellige muligheder for økonomisk støtte og finansiering.

Pressens Uddannelsesfond

Du kan som freelancer eller selvstændig melde din virksomhed ind i Pressens Uddannelsesfond (PU) og få støtte til kurser eller længerevarende uddannelser (individuel bevilling) fx en masteruddannelse, en diplomuddannelse eller anden relevant faglig efteruddannelse, som giver mening. Læs regler for PU-støtte

Ansøgninger behandles som hovedregel administrativt i PU, dog skal visse større efteruddannelsesprojekter behandles af PU’s bestyrelse. Til gengæld er der ingen begrænsning på, hvor mange projekter du kan søge støtte til.

Kontakt Pressens Uddannelsesfond, uddannelsesvejleder Else Bjørn (tlf. 2384 6040) for yderligere spørgsmål.

Mediernes efteruddannelse

DJ har en aftale med Pressens Uddannelsesfond om, at du som freelancer eller selvstændig og medlem af DJ får økonomisk støtte, når du deltager i kurserne på Mediernes Efteruddannelses portal. Det er en forudsætning for støtte, at tilmelding er foregået på Mediernes Efteruddannelses portal.

Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Det konkrete støttebeløb fremgår af det enkelte kursus. Du betaler i første omgang selv den fulde kursuspris til kursusudbyderen. For at få støtten fra Pressens Uddannelsesfond tilbage, skal du have en bekræftelse på, at du er medlem af DJ og freelancer Vejledning og få bekræftelse på din freelancestatus i DJ 

Brug dine rettighedsmidler til efteruddannelse

Hvert år uddeler DJ Ophavsret sin andel af Copydan-midlerne. Har du medvirket til produktionen af et tv- eller radioprogram i en rettighedsbærende funktion, kan du få andel i Copydan-midler. Det samme gør sig gældende for produktion af skriftligt indhold på et dagblad. 

Rettighedsmidler kan i nogen tilfælde bruges skattefrit til efteruddannelse/studieture. Du kan læse mere om mulighederne for skattefritagelse.

Læs desuden mere om, hvordan du får del i rettighedsmidlerne.

Skat

Du har i visse tilfælde fradragsret for udgifter i forbindelse med uddannelse. Læs om dine fradragsmuligheder for uddannelse.

BIZ Intro, BIZ Kickstart: Gratis kurser i DJ for dig, der overvejer at være freelance/selvstændig og dig som drømmer om at etablere eller udvikle dit arbejdsliv som freelancer eller selvstændig og som har lyst til at blive inspireret, udfordret og motiveret.

Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden

BOKS: Tips til at forhandle efteruddannelse hjem

Eller boks med: Brug din mus samtale til at fremlægge ønsker og planer om uddannelse for din leder.

Er du freelancer/selvstændig?

Selvom de fleste freelancere selv finansierer deres efteruddannelse, findes der forskellige muligheder for økonomisk støtte og finansiering.

Pressens Uddannelsesfond

Du kan som freelancer eller selvstændig melde din virksomhed ind i Pressens Uddannelsesfond (PU) og få støtte til kurser eller længerevarende uddannelser (individuel bevilling) fx en master uddannelse, en diplom-uddannelse eller anden relevant faglig efteruddannelse, som giver mening. Læs regler for PU-støtte

Ansøgninger behandles som hovedregel administrativt i PU, dog skal visse større efteruddannelsesprojekter behandles af PU’s bestyrelse. Til gængæld er der ingen begrænsning på, hvor mange projekter du kan søge støtte til.

Kontakt Pressens Uddannelsesfond, uddannelsesvejleder Else Bjørn (tlf. 23846040) for yderligere spørgsmål.

Mediernes efteruddannelse

DJ har en aftale med Pressens Uddannelsesfond om, at du som freelancer eller selvstændig og medlem af DJ får økonomisk støtte, når du deltager i kurserne på Mediernes Efteruddannelses portal. Det er en forudsætning for støtte, at tilmelding er foregået på Mediernes Efteruddannelses portal.

Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Det konkrete støttebeløb fremgår af det enkelte kursus. Du betaler i første omgang selv den fulde kursuspris til kursusudbyderen. For at få støtten fra Pressens Uddannelsesfond tilbage, skal du have en bekræftelse på, at du er medlem af DJ og freelancer Vejledning og få bekræftelse på din freelancestatus i DJ 

Brug dine rettighedsmidler til efteruddannelse

Hvert år uddeler DJ Ophavsret sin andel af Copydan-midlerne. Har du medvirket til produktionen af et TV- eller radioprogram i en rettighedsbærende funktion, kan du få andel i Copydan-midler. Det samme gør sig gældende for produktion af skriftligt indhold på et dagblad. 

Rettighedsmidler kan i nogen tilfælde bruges skattefrit til efteruddannelse/studieture. Du kan læse mere om mulighederne for skattefritagelse.

Læs desuden mere om, hvordan du får del i rettighedsmidlerne.

Skat

Du har i visse tilfælde fradragsret for udgifter i forbindelse med uddannelse. Læs om dine fradragsmuligheder for uddannelse.

BIZ Intro, BIZ Kickstart: Gratis kurser i DJ for dig der overvejer at være freelance/selvstændig og dig som drømmer om at etablere eller udvikle dit arbejdsliv som freelancer eller selvstændig og som har lyst til at blive inspireret, udfordret og motiveret.

Er du ledig?

I perioder med ledighed er det oplagt, at du supplerer din jobsøgning med kurser/efteruddannelse, hvis du har tid til det. Der er oveni købet et par gode muligheder for at få økonomisk hjælp. 

Vælg ud fra dine interesser – ikke jobmarkedets behov

Når du vælger kurser/efteruddannelse, skal du passe på med at stirre dig blind på kravene i stillingsopslag. Du må meget gerne lade dig inspirere, men vær opmærksom på, at du sjældent ændrer din faglige profil radikalt på kort tid. Så selvom markedet skriger på dygtige tv-klippere, så husk, at du næppe kan uddanne dig til et tilstrækkeligt højt niveau på kort tid. 

Du skal i stedet stædigt holde fokus på dig selv og dine egne ønsker for din karriere. Du får nemlig altid mest gavn af efteruddannelse, der ligger inden for dit eget interessefelt.

Du kan søge om støtte til styrkelse af kompetencer, der er relevante for dine beskæftigelsesmuligheder – først og fremmest i medie- og kommunikationsbranchen – f.eks. journalistik, kommunikation, design, fotografi, video, web, sociale medier, skrivekurser og lignende – samt kurser, der giver viden og redskaber, der øger dine muligheder i branchen.

  • Du skal have været medlem af DJ i 12 måneder. Du er ledig og tilmeldt Jobcenteret. Hvis du er i anden a-kasse, end AJKS, skal DJ have dokumentation for at du er ledig.
  • Nyuddannede kan tidligst søge støtte til efteruddannelse 12 måneder efter endt uddannelse
  • Er du sygemeldt, kan du først søge om støtte til efteruddannelse, når du er rask og fortsat ledig.
  • Bevilling af støtte til et kursus – op til 8.000 kr. inkl. moms - sker efter en konkret vurdering i DJ Karriere og Trivsel. Derudover kan bevilges op til kr. 1.000 til transport.
  • Når du har fået bevilget støtte til efteruddannelse, kan du tidligst bevilges støtte igen efter 12 måneder. Billigere kurser vægter højere end dyrere.
  • Du skal fortælle, om du har undersøgt, om dit Jobcenter vil bevilge dig kurset.
  • Vi kan desværre ikke støtte deltagelse i konferencer, festivaler eller kurser i udlandet.

Mediernes Efteruddannelse

DJ har i samarbejde med Pressens Uddannelsesfond en særlig pulje, der skal give ledige medlemmer bedre mulighed for efteruddannelse.

På Mediernes Efteruddannelse kan du finde kursusforløb og beskrivelser på rigtig mange kurser. Kurserne er sammensat, så de bedst muligt tilgodeser de forskellige faggrupper.

Individuelle bevillinger

Du har også mulighed for at søge om støtte til kurser hos andre udbydere.
Støtten gives under betingelse af, at du indsender en kort evaluering til DJ Karriere & Trivsel senest en måned efter kurset.

Som ledig skal du søge om støtte til efteruddannelse hos DJ, inden du tilmelder dig kursus under Mediernes Efteruddannelse (ME) eller anden udbyder.

Ansøgningsskema til ledige med dagpengeret

Ansøgningsskema til ledige uden dagpengeret

Søg penge i Ophavsretsfonden

Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden. Læs mere om dine muligheder for at søge midler til efteruddannelse 

Uddannelse på dagpenge

Du kan i udgangspunktet kun uddanne dig på dagpenge, hvis du har fået det godkendt af a-kassen, dit jobcenter eller anden aktør. Læs mere om muligheder og begrænsninger for uddannelse på dagpenge hos AJKS Uddannelse og kurser (ajks.dk)

Uddannelse gennem jobcenter / anden aktør

Det kan være svært at få jobcenter eller anden aktør til at bevillige uddannelse. Men det sker faktisk. Der er flere eksempler på, at ledige DJ-medlemmer har fået betalt store, dyre kurser i systemet. 

I princippet må de sige ja til næsten alt. Så det er op til dig at overbevise systemet om, at det ville give god mening at bruge skattekroner på at efteruddanne dig. Og argumentet skal være, at det giver job. 

Du skal gøre jobkonsulentens arbejde. Det er det første, du skal erkende. 
Find stillingsopslag, der efterspørger de kvalifikationer, du gerne vil tilegne dig på kurset
Interview 2-3 chefer og få dem til at sige, at det bestemt er kvalifikationer, de lægger vægt på, når de leder efter medarbejdere
Giv plads til indflydelse. Det kan være en god idé at stille med flere kursusmuligheder, så jobkonsulenten kan få medindflydelse. Det kan fx være smart at finde en dyr og en billig mulighed.

Læs mere om muligheder og begrænsninger for uddannelse på dagpenge hos AJKS.

Alle medlemmer kan søge støtte gennem DJ

Ophavsretsmidler

Alle, der arbejder inden for tv, radio, web og videoproduktion kan søge de såkaldte blankbåndsmidler. DJ hjælper dig med at kortlægge, hvad du kan søge tilskud til - og hvilke kriterier, dit produkt skal opfylde.

TV-midler

Hvert år uddeler DJ Ophavsret sin andel af rettighedsmidlerne på tv-området. DJ guider dig til, hvordan du får del i TV-midlerne.

Trykte og digitale medier

Søg om tilskud til uddannelsesforløb, studieture, seminarer og kurser. Midlerne kommer fra Copydan Tekst & Note.

Studerende uden organisation

Studerende eller elever i DJ, der ikke har en studenterorganisation tilknyttet deres studie, kan søge penge til arrangementer fra en pulje på 156.000 kr. til faglige aktiviteter.

Aktivitetspuljen 

DJ lægger vægt på, at aktiviteten involverer og engagerer andre medlemmer af DJ — også gerne på tværs af eksisterende grupper i DJ. Der er afsat 270.000 kr. til aktivitetspuljen for 2019.

Tilskud til freelancere eller selvstændige

Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et uddannelsesforløb. Se informationer om de forskellige støttemuligheder, hvis du er freelancer eller selvstændig.

Tilskud fra grupper og foreninger

Der findes forskellige muligheder for freelancere og selvstændige for at få økonomisk støtte til et uddannelsesforløb. DJ har samlet en række informationer og nyttige links om de forskellige støttemuligheder.

Tilskud til Mediernes Efteruddannelse

Alle freelancere i DJ får PU-tilskud, når de deltager i kurser, der er slået op på mediernesefteruddannelse.dk.

Tilskud til sikkerhedskursus for freelancere

FreelanceGruppen i DJ giver tilskud til sikkerhedskurser for freelancere, der arbejder i risikoområder. 
 

Tilskud fra Kreds 1

Som medlem af Kreds 1 har du mulighed for at søge kredsen om tilskud til studieture, deltagelse i konferencer, kurser og efteruddannelse, som er fagligt begrundet.

Du har også mulighed for at søge Fællesfonden, som er en fond til fordel for syge og værdigt trængende journalister og deres efterladte.

Tilskud fra Kreds 6

Kreds 6 giver mulighed for at søge om tilskud til både aktiviteter, transport og ferieophold. Få et samlet overblik over mulighederne for tilskud som Kreds 6-medlem.

Tilskud fra Kreds 7

Medlemmer ansat i det offentlige uden feriefrirejse, men med ferierejsetillæg, kan søge Feriehjælpefonden om tilskud til ferierejse. Ligesom portioner af Hjælpefonden uddeles efter ansøgning.

Medlemmer af kreds 7 kan søge en videre- og efteruddannelsespulje. Tjek retningslinjerne. 

Rettighedsmidler

Få et samlet overblik over, hvilke Rettighedsmidler du som mediemedarbejder kan søge — og hvornår de forskellige puljer har ansøgningsfrist.

Kender du til andre fonde, puljer og midler, man som DJ-medlem kan søge, så skriv endelig på rettighedsmidler@journalistforbundet.dk

Legater og fonde

Husk at sætte tid af til at søge fonde og legater.

Det kan være et stort arbejde. DMJX har lavet en oversigt over relevant fonde og legater.

baggrund

Andreas Weiland

Vidste du at...

➤ Freelancere har mulighed for efteruddannelse med PU-støtte

➤ Rettighedsmidler kan bruges skattefrit til efteruddannelse

efteruddannelse banner

BIZ-kurser

DJ's efteruddannelse til freelancere og selvstændige.

Det får du ud af BIZ-kurserne
Webinarer

DJ webinarer

Se videoer fra afholdte webinarer.

Find din efteruddannelse

DJ - Medier og Kommunikation - kurser og efteruddannelse

Udbydere i medie- og kommunikationsbranchen

Mediernes Efteruddannelse
Målgrupper for kurser under Mediernes Efteruddannelse er journalister, fotografer, grafiske designere, bladtegnere, redaktionssekretærer, redaktionsledere, redaktører, web-journalister, web-redaktører, web-designere, webudviklere, radio- og tv-teknikere, radio- og tv-værter, radio- og tv-tilrettelæggere samt rådgivere, medarbejdere og ledere inden for presse og kommunikation m.fl.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Fx trykte medier, idé- og konceptudvikling, design, mobile medier, sprog, video, tv, radio, sociale medier, foto, web, ledelse, kommunikation og journalistik    

Filmskolen
Fx kommunikation i kreative processer, salg og pitch, ledelse, skrivekursus og fortælleteknik    

Københavns Tekniske Skole
Fx foto-, film-, tv- og redaktionel produktion og trykt og digital kommunikation    

Medieskolerne i Viborg
Fx foto- og tv-kurser    

Designskolen (KADK)
Master- eller diplomuddannelse i design    

Softworld 
Fx kurser i Adobes programmer, webdesign og apps    

Jensens Kurser 
Fx it-kurser, grafiske kurser og webkurser 

Universiteter

CBS
Fx HD, finansiering, international business, marketing, organisation, ledelse, økonomistyring, procesledelse og public administration.

Københavns Universitet
Fx konfliktmægling, psykologi, statskundskab, sprog, filosofi, historie, litteratur, retorik, cross-media communication, disaster management, sundhedsantropologi, idræt, informationssøgning, friluftsliv og bestyrelsesakademi.

Aarhus Universitet
Fx sundhedsantropologi, psykologi, filosofi, historie, pædagogik, sprog, læse- og skrivedidaktik, udviklings- og evalueringsarbejde, vejledningsteori, litteratur, IKT og læring, børnelitteratur, interaktionsdesign, webkommunikation, sociale medier, mobile services, ledelse, HD, innovation og retorik.  

Syddansk Universitet
Fx læreprocesser, evaluering, integration, virksomhedskommunikation, filosofi, historie, it, journalistik, litteratur, ledelse, projektledelse, redaktionel ledelse, markedsføring, økonomistyring, jura, sprog, skrivekunst, facilitering.

Aalborg Universitet
Fx IKT og læring, filosofi, historie, information and communication technologies, ledelse, sexologi, sundhedsinformatik, design og tilgængelighed, arbejdsmarked, HR, litteratur, læreprocesser, psykologi, sprog og organisationspsykologi.

Handelshøjskolen i Aarhus 
Fx corporate communication, IT, ledelse, entrepreneurship, HD, marketing og økonomistyring.  

Roskilde Universitet
Fx kulturplanlægning, oplevelsesledelse, filosofi, historie, sprog, organisationspsykologi, kommunikation, litteratur, projektledelse, entreprenørskab, adjunktuddannelse, akademisk IT, akademisk skrivning, uddannelsesledelse og turistfører.

Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Metropol
Fx børnerådgiver-uddannelse, beskæftigelse, erhvervspædagogik, familieterapi, psykiatri, kriminologi, ledelse, offentlig forvaltning og administration, socialformidling, ernæring og sundhed, ungdoms- og voksenundervisning, tolk og sundhedsfaglig supervision.

Professionshøjskolen UCC
Fx designbaseret læring, ledelse, sprogkurser, konflikthåndtering, medier og kommunikation, organisation og samarbejde og pædagogik.

UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole
Fx multimediedesign, digital konceptudvikling, brugervenlighed og grafisk design, webudvikling, administration, ledelse, pædagogik, vejleder, kunstterapi, underviser og beskæftigelse.

VIA University College
Fx ledelse, administration, forvaltning, energi og miljø, projektledelse, pædagogik, kunst og kultur, sprogvejledning, ungdoms- og voksenunderviser, supervision og coaching, business og design samt design og fashion.    

UCN
Fx ledelse, HR, sportsmanagement, coaching, pædagogik, friluftsvejleder, supervision, grafisk design, sociale medier.

University College Syddanmark
Fx ledelse, sundhed, pædagogik, socialområdet, beskæftigelse og arbejdsmarked.    

University College Sjælland
Fx ledelseskurser, pædagogik, undervisning, vejlederuddannelse, sundhed og ernæring.

Private kursusudbydere

Supplement
Fx kommunikation, præsentationsteknik, storytelling mm.

Mannaz
Fx ledelse, projektledelse, personlig udvikling og præsentationsteknik.    

Jensens Kurser 
Fx It-kurser, grafiske kurser og webkurser.

Kursusfabrikken
med bl.a. online markedsføring, grafisk design, Office og webudvikling.   

Mercuri International 
Fx ledelseskurser og salgskurser.    

Studieskolen
Fx sprogkurser.    

Aros Kurser
Fx mundtlig formidling, projektledelse, digital kommunikation, HR & personale, korrekturlæsning og grammatik, pressekommunikation, kreativ kommunikation, salg og kundeservice, effektivitet og mødeledelse, ledelse, sprogkurser og it-kurser.

Rhertorica
Fx retorikkurser.

Teknologisk Institut
Fx projektledelse, IT, personlig udvikling, ledelse, kommunikation, salg, markedsføring, jura og økonomi.

International Communication
Fx sprogkurser, præsentationsteknik, forhandlingsteknik, kulturforståelse og oversættelser.

IDG kurser
Fx It-kurser, fx programmering og database, ledelseskurser, salgskurser og designkurser.  

ALECTIA
Fx arbejdsmiljøuddannelse og arbejdsmiljøkurser.

Danske Sprogseminarer (rabat for DJ medlemmer)
Fx sprog og skriftlig kommunikation.

A-2
Fx forhandlingskurser.

Attractor
Fx coachkurser og proceskonsulentuddannelser.

AIS Sprog
Sprogkurser i alle sprog over hele landet.    

baggrund

Andreas Weiland

Rabat på efteruddannelse

Som medlem af DJ får du rabat på kurser.

Baggrund

Er du i tvivl om dit efteruddannelsesvalg?

Book et møde med en DJ karriererådgiver

➤ Mangler du sparring på dine mere langsigtede mål og planer?

➤ Har du brug for hjælp til valg af efteruddannelse?

➤ Hænger din efteruddannelse sammen med dit job?

➤ Hjælper et sabbatår på din tvivl?

Andreas Weiland