Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ’s whistleblowerordning

Hvad kan du bruge whistleblowerordningen til?
Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af den gængse lovgivning eller DJ's egne regler, politikker og retningslinjer for, hvordan vi handler, forvalter vores viden som medarbejdere og omgås hinanden. Se vedhæftede politik for whistleblowerordningen.

Hvad kan du ikke bruge whistleblowerordningen til?
Lønforhold, samarbejdsvanskeligheder eller utilfredshed med sagsbehandlinger eller politiske processer og beslutninger skal ikke indberettes i whistleblowerordningen. Som ansat skal du med den type sager gå til din nærmeste leder eller tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Og som politisk aktiv og/eller medlem må du benytte det gængse klagesystem og de politiske kanaler.

Hvem håndterer indberetningerne?
Alle indberetninger håndteres af SIRIUS advokater, som DJ har udnævnt som administrator for whistleblowerordningen. SIRIUS advokater vil på baggrund af hver enkelt indberetning foretage en vurdering og videreformidle denne anonymt til administrationschef Mariann Vasbo, som er kontaktperson for whistleblowerkomiteen. Hvis henvendelsen vedrører Mariann Vasbo, vil indberetningen blive videreformidlet til afdelingschef Liselotte Lindberg Olsen.

Kan jeg være sikker på fuld anonymitet?
Når du foretager en indberetning, skal du angive, hvordan SIRIUS advokater kan kontakte dig for at sikre, at sagen bliver oplyst bedst muligt. Du vil ikke være anonym i forhold til SIRIUS advokater, men SIRIUS advokater har tavshedspligt i forhold til din identitet overfor DJ og omverdenen og vil behandle alle indberetninger strengt fortroligt.

Med andre ord vil din identitet kun blive videregivet til DJ, hvis du ønsker det.

Når en indberetning er vurderet af SIRIUS advokater og videresendt til kontaktpersonen, træder whistleblowerkomiteen sammen med henblik på at foretage de nødvendige foranstaltninger.

Whistleblowerordningen må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk