Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ's formelle aktivering af de eksklusive mandater 

DJ's Hovedbestyrelse har 27. november 2018 besluttet, at forbundet – i henhold til § 12, stk. 9, i DJ's love – fremover aktivt forvalter rettighederne eksklusivt til nedenstående udnyttelser. Dine muligheder for at råde over disse udnyttelser bortfalder dermed.

For så vidt angår danske audiovisuelle fiktionsprogrammer og dokumentarfilm produceret med henblik på udnyttelse hos en specifik streamingtjeneste tilhørende en medievirksomhed, der ikke har indgået en kollektiv overenskomst med Dansk Journalistforbund, forvalter Dansk Journalistforbund eksklusivt følgende af dine rettigheder:

Ophavsrettigheder, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, som DJ er medlemmer af, som fx Copydan-foreningerne Verdens TV, AVU-medier, KulturPlus og Arkiv, der forvalter ophavsrettigheder i henhold til ophavsretsloven §§ 13, 17, 30 a, 35, 39 og tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale regler, herunder regler og aftalelicens- og vederlagsordninger, der senere måtte afløse eller supplere de nugældende regler, hvilket inkluderer udnyttelse via primær distribution eller anden brug, hvor en tredjemand har kundeforholdet til slutbrugerne, samt ophavsrettigheder til on demand brug fx via reklamebaserede, abonnementsbaserede, transaktionsbaserede, gratis-, catch-up- og arkivtjenester.

Den eksklusive forvaltning har virkning fra 1. januar 2019 og gælder fremtidige produktioner, men også eksisterende produktioner, i det omfang du ikke med bindende virkning har disponeret over disse rettigheder.

Hvis du melder dig ud, forvalter DJ ovennævnte ophavsrettigheder i en periode på fire måneder, efter at medlemskabet er ophørt. Det gælder dog ikke, hvis DJ meddeler dig, at forbundet ikke forvalter rettighederne.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk