Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ's fagpolitiske prioriteringer 2021-23

DJ's delegeretmøde 21 vedtog en række fagpolitiske prioriteringer, som DJ skal arbejde ud fra i de kommende to år.

Fokusområder 2021-2023

Beskæftigelsen

Arbejdslivet

Uddannelse og kompetence

Faglig identitet og etik

Et åbent og oplyst samfund

Trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv

Konkrete indsatser under disse seks fokusområder

Beskæftigelsen

 • Vi vil arbejde for, at medlemmerne ser nye muligheder på arbejdsmarkedet
 • Forbedre dagpengereglerne, så de matcher det moderne arbejdsmarked, herunder at arbejde politisk for at sikre bedre vilkår for skattemæssigt selvstændige og kombinatører
 • Sikre, at medlemmerne kan få den nødvendige og kvalificerede rådgivning ud fra deres behov
 • Fokus på dimittendledighed og overgangen fra nyuddannet til medarbejder.

Arbejdslivet

 • Vi vil arbejde for fleksibel tilbagetrækning
 • Arbejde for, at medlemmerne ikke bliver syge af deres arbejde
 • Aftaledække flest muligt
 • Økonomisk tryghed for alle medlemmer
 • Lovgivningen sikrer freelance/selvstændige samme rettigheder som fastansatte
 • Skabe fundamentet for fællesskaber, netværk og rådgivning medlemmerne imellem.
 • Uddanne tillidsrepræsentanter for de medlemmer, som står uden tillidsrepræsentanter
 • Arbejde for et trygt arbejdsmiljø for både fastansatte og freelancere/selvstændige
 • Arbejde for både internt blandt medlemmerne og blandt arbejdsgiverne og andre fagforbund at udbrede kendskabet til freelanceres og selvstændiges vilkår, herunder at udbrede kendskabet til eksisterende aftaler og vejledende vilkår.
 • Granske monopol/kartel-tendenser.
 • Mere fokus på arbejdsforholdene i tv-branchen.

Uddannelse og kompetence

 • Vi vil arbejde for, at grunduddannelser er up to date
 • Efteruddannelse af høj kvalitet
 • Alle medlemmer skal have reel praktisk og økonomisk mulighed for efter- og videreuddannelse
 • Opkvalificering bliver en kultur
 • DJ skal være ekspert på fremtidens medielandskab og arbejdsmarked
 • Vi skal hjælpe medlemmerne med at udnytte og omsætte alle hjørner af deres kompetence
 • Arbejde for at mindske stress og øge trivsel blandt studerende og sikre praktikforløb med kvalitet
  og ordentlige forhold
 • Tilbagevendende undersøgelse blandt praktikanter, der er ansat på praktikantaftalen
 • Arbejde for at øge antallet af kommunikationspraktikstillinger under praktikantaftalen
 • Kortlægge praktikforhold for studerende uden for praktikantaftalen
 • Mere fokus på ledige og deres mulighed for efteruddannelse.

Faglige identitet og etik

 • Vi vil arbejde for at styrke medlemmernes faglige stolthed og øge deres anseelse i samfundet
 • Øget professionsetik i alle vores fag ved at fremhæve det gode eksempel og ved at hjælpe medlemmer til at inspirere hinanden
 • Vi forsvarer medlemmernes ophavsret og afsøger muligheder for nye aftaler

Et åbent og oplyst samfund

 • Vi vil arbejde for fri adgang til information
 • Ytringsfrihed for alle
 • Ytringssikkerhed – vi bekæmper digital chikane, så alle tør deltage i debatten
 • En ny og forbedret offentlighedslov

Trygt og krænkelsesfrit arbejds- og studieliv

 • Vi vil udbygge den hjælp, der gives til medlemmer, ifm. seksuel chikane og krænkelser
 • Vi vil arbejde for den nødvendige kulturændring, der hvor der er problemer
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk