Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til generalforsamling 2019 - nu med Brexit-tema

DJ Kommunikation brexit tema

Mette Louise Andersen

Alle medlemmer af DJ Kommunikation indkaldes til generalforsamling i DJ Kommunikation lørdag den 2. marts 2019 klokken 11.00. 

Vi har udvalgt et højaktuelt tema i år - Brexit. Derfor skal vi også mødes i den perfekte kulisse på London Pub, Godthåbsvej 4, 2000 Frederiksberg.

Morgenmad klokken 11.00 (tilmelding er overstået. For de tilmeldte er der et no-show-fee på morgenmaden på 100 kroner, som man vil blive opkrævet ved manglende fremmøde).

Lone Theils går på klokken 11.30. Lone er korrespondent og Brexit-oberservatør (kræver ikke tilmelding).

Selve generalforsamlingen starter 12.00 (kræver ikke tilmelding).

Sådan ser dagsordenen ud 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af næste års kontingent 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer  

Der er indkommet forslag til ændringer af vedtægter i tre forskellige paragraffer (der er tre forslag plus et ændringsforslag til et forslag). Disse kan ses her.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

·       Formand, der vælges særskilt 

·       4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer 

·       Suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor

·       Valg af revisorsuppleant 

8. Valg af delegerede til Delegeretmøde 2019

9. Eventuelt

Udgifter til transport 

Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, og som er bosiddende udenfor Storkøbenhavn, kan få refunderet udgifter svarende til billigste offentlige transport.

Den skriftlige beretning

Her kan du læse og downloade bestyrelsens skriftlige beretning

Vil du med til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund 2019? 

Til generalforsamlingen vælges også delegerede til delegeretmøde den 28. og 29. april 2019 i Dansk Journalistforbund. Det afholdes i Kolding. 

Du kan enten møde op og blive valgt til generalforsamlingen eller - hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, så kan du sende en mail til formand Per Roholt på mail formand@djkommunikation.dk inden generalforsamlingen for at komme på valglisten. 

 

Kommentarer