Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Få konkret erfaring med bestyrelsesarbejde – stil op til DJ Kommunikations bestyrelse

Vil du have din stemme hørt i forhold til, hvilken rolle kommunikatørerne skal spille i Dansk Journalistforbund fremover, og hvordan et forbund med mange forskellige fagligheder finder en fælles vej frem? Så stil op til bestyrelsen d. 22. februar, når vi holder generalforsamling!

Sådan stiller du op

Har du lyst til at være en del af DJ Kommunikations bestyrelse? Så stil op til valg den 22. februar, når DJ kommunikation holder generalforsamling.

Udover formandsposten er der seks bestyrelsesposter og et ubegrænset antal suppleantpladser. 

Du stiller op ved at skrive dig på kandidatlisten på dagen. Når vi kommer til punktet på dagsorden med valg, vil du få mulighed for kort at fortælle om dig selv, og hvorfor man skal stemme på dig. 

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du sende din motivation til bestyrelsen. Så vil den blive fremlagt på generalforsamlingen. 

Lørdag d. 22. februar holder DJ Kommunikation sin årlige generalforsamling, og det er altså her, at du har mulighed for at stille op som formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Lige nu ser det nemlig ud til, at der er en enkelt fra den siddende bestyrelse, der ikke genopstiller, og så er der plads til en del suppleanter, så der er masser af mulighed for at blive valgt ind.

”Det seneste år, har jeg siddet i bestyrelse med nogle dygtige og dedikerede kommunikations-kolleger i DJ Kommunikations bestyrelse, og jeg er glad for, at så mange har valgt at søge genvalg. Men jeg er også glad for, at der er plads til nye kræfter, og man skal altså ikke holde sig tilbage for et kampvalg. Det bliver vi alle sammen kun bedre af” siger Tina Mellergaard, formand for DJ Kommunikation.

Og ønskelisten til nye bestyrelsesmedlemmer er da også klar. Man vil nemlig gerne have mere diversitet i gruppen, og fx kunne en offentligt ansat kommunikatør eller en kommunikatør bosiddende på Fyn eller i Jylland være en fin tilføjelse. Men i sidste ende handler det mest om den faglige ild, fortæller Tina Mellergaard:

”Vi er en gruppe, der har lovet at søge indflydelse og påvirke, hvor vi kan i Dansk Journalistforbund. Både når det gælder kommunikatørernes egne vilkår og rolle, men også når det gælder det samlede forbunds fremtid og bæredygtighed. Og det løfte har vi knoklet for at levere på. Så det er også den tilgang, som vi håber at se potentielle nye medlemmer bringe med ind,” siger hun og fortsætter:

”Og så skal det være sjovt og ikke mindst overskueligt at sidde i bestyrelsen. Vi arbejder alle sammen frivilligt i bestyrelsen og har fuldtidsjob, familie og andet ved siden af. Det skal der være plads til.”

Blandt de faste bestyrelsesopgaver hører udvalgsarbejde i Dansk Journalistforbundsudvalg mange udvalg, udvikling af fagpolitik og forbundet i det hele taget, medlemsarrangementer på tværs af landet og jury-arbejde i forbindelse med kommunikationsprisuddelinger samt eksponering af DJ Kommunikation og organisering af nye medlemmer.

Hvis du overvejer at stille op til en af posterne i DJ Kommunikation, så er du velkommen til at tage fat i et af medlemmerne og høre om deres erfaringer, og hvorfor de sidder i bestyrelsen. Suppleanter deltager (hvis de ønsker det) på lige fod med bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har i 2019/2020 bestået af:

Tina Mellergaard Jensen, formand, genopstiller

Peter Pishai Storgaard, næstformand, genopstiller

Troels Gadegaard Frölich, kasserer, genopstiller ikke

Thilde Høybye, bestyrelsesmedlem, genopstiller

Line Hebbelstrup, bestyrelsesmedlem, genopstiller

Grazielle Aaholm, bestyrelsesmedlem, genopstiller

Nikolaj Søndergaard, bestyrelsesmedlem, genopstiller

Suppleanter:

Paul Brasso, genopstiller 

Peter Lundblad, ikke endelig afgjort

Kommentarer