Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

AFHOLDT. DJ Kommunikations generalforsamling 2018

Den 2. MARTS 2018 afholder DJ Kommunikation ordinær generalforsamling i København

DJ Kommunikations generalforsamling 2018

Amalie Thykier

Hvornår

02. marts 2018 16:00-21:00

Hvor

Republikken - Vesterbrogade 26, 1620 København V

Pris

Gratis

Type

Generalforsamling

Generalforsamling i DJ Kommunikation

Nu er det igen tid til at mødes, DJ Kommunikation afholder nemlig generalforsamling på Republikken i København.

Generalforsamlingen afholdes den 2. marts 2018 på Republikken Vesterbrogade 26, 1620 KBH V, fra klokken 16.00-21.00.

Program

16.00 Indskrivning og velkomstdrink!

16.30 Magic Malmstrøm "fckr med din hjerne"

17.30 Generalforsamlingen starter

Dagsorden ifølge vedtægterne

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Regnskab og budget
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  • Valg af bestyrelse og suppleanter:

      Formand, der vælges særskilt

      4-6 bestyrelsesmedlemmer

      Suppleanter til bestyrelsen.

  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Valg af delegerede til Fagligt Forum
  • Eventuelt

19.00 Festmiddag for medlemmer, som har tilmeldt sig på forhånd.

 

Forslag skal indleveres i tide

Forslag fra medlemmer til ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 16. februar - 14 dage før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Det er gratis at deltage både i selve generalforsamlingen, og den efterfølgende middag, men du skal tilmelde dig på forhånd, hvis du ønsker at spise med om aftenen.

DJ Kommunikation refunderer transportudgifter for egne medlemmer, der bor uden for hovedstadsområdet, svarende til det billigste offentlige transportmiddel.

Fagligt Forum - 22. og 23. april 2018

Hvis du gerne vil med til Fagligt Forum sammen med kolleger fra hele landet, skal du vælges til at være delegeret på generalforsamlingen. Du kan naturligvis møde frem og blive valgt på stedet. Hvis du er forhindret i at komme, skal du sende en mail til formanden her inden generalforsamlingen for at komme på valglisten.