Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Etik i K-branchen

DJ Kommunikations bestyrelse arbejder løbende med etik i kommunikationsbranchen. I den sammenhæng har vi, sammen med Medie- og Kommunikationspolitisk Udvalg, udarbejdet et forslag til etiske retningslinjer for branchen. Læs dem her.

Etiske retningslinier for kommunikationsbranchen er på vej. 

 1. En kommunikatør kan arbejde for enhver lovlig virksomhed og
  privatperson.
 2. En kommunikatør overholder gældende love, indgåede aftaler og
  Dansk Journalistforbunds standarder for kommunikationsetik.
 3. En kommunikatør giver saglig rådgivning til kunden/arbejdsgiveren
  og giver denne et realistisk billede af kommunikationens effekt.
 4. En kommunikatør arbejder aktivt for at få indsigt i målgruppernes
  behov og vidensniveau og repræsentere målgrupperne over for
  kunden/arbejdsgiveren.
 5. En kommunikatør arbejder bevidst for, at budskaberne når frem
  til målgrupperne på den mest givtige måde med respekt for såvel
  målgrupper som andre modtagere.
 6. En kommunikatør informerer sin kunde/arbejdsgiver om
  interessekonflikter og/eller interessesammenfald, som kan påvirke
  kommunikatørens arbejde.
 7. En kommunikatør står inde for den fortrolighed, kunden eller
  arbejdsgiveren forventer.
 8. En kommunikatør, som kontakter andre på vegne af sin kunde/
  arbejdsgiver, er altid åben om, hvem han/hun repræsenterer.
 9. En kommunikatør vildleder ikke i forhold til fakta.
 10. En kommunikatør udvikler aktivt sine professionelle færdigheder.
 11. En kommunikatør optræder på en måde, som fremmer respekt for -
  og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

Standarderne i denne version af 20. februar 2016 er vedtaget i DJ Kommunikations bestyrelse samt i Medie- og Kommunikationspolitisk
Udvalg under Dansk Journalistforbund.

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.