Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ Kommunikation: Den skriftlige beretning

Den skriftlige beretning 2017-2018 fra DJ Kommunikations bestyrelse
v. formand Per Roholt.

DJ Kommunikation er DJ´s største specialgruppe, trives fint i forbundet og har det godt i al almindelighed. Sådan lyder den hurtige konklusion på 2017, som ellers startede lidt trist, da det på den ordinære generalforsamling kun lykkedes at få valgt en formand og tre bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. Heldigvis lykkedes det på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med delegeretmødet at få besat alle pladser med stærke og erfarne medlemmer.

Derfor har 2017 været et godt år for bestyrelsen, hvilket bør være kommet medlemmerne til gavn og glæde, hvilket til dels fremgår af nedenstående beretning fra bestyrelsen om året der gik.

Lønudviklingen 2017

Lønudviklingen i 2017 har været gunstig for kommunikationsmedlemmer af Dansk Journalistforund. Ansatte inden for offentlig kommunikation har fået en gennemsnitlig lønstigning på 2,9 procent, mens lønstigningen på det private område har været på 3,3 procent.

Til sammenligning ligger lønstigningen for DJ-medlemmer på de traditionelle medier på 1,9 procent. Dermed fortsætter tendensen på lønområdet fra 2016.

Journalister tjener dog fortsat mere end kommunikationsmedarbejdere. Journalisternes gennemsnitsløn lå i oktober sidste år på 41.208 kroner om måneden, mens kommunikationskonsulenter i gennemsnit tjente 39.158 kroner per måned. 

Fortsat medlemstilgang

DJ Kommunikation har også i 2017 haft netto medlemsfremgang og er dermed den største specialgruppe i Dansk Journalistforbund. I december 2016 havde DJ Kommunikation 2.404 medlemmer. I 2017 var det tal vokset til 2.568 medlemmer. Samtidig steg ledighedsprocenten blandt medlemmerne fra 5,5% til 6.0 %.

Til gengæld viser en analyse, at DJ Kommunikation også hvert år har et stort antal medlemmer, der melder sig ud. I 2017 var der således 251 medlemmer, der valgte at melde sig ud af DJ Kommunikation af en række forskellige årsager som brancheskift, ny fagforening eller fordi de blev slettet på grund af kontingentrestancer. Blandt årsagerne var der også et antal medlemmer, som angav, at de fandt, at medlemsskabet ikke gav dem værdi, hvilket er foruroligende og kalder på en yderligere analyse og indsats i det kommende år.

Mange aktiviteter og arrangementer

En af kerneopgaverne for DJ Kommunikation er at sikre et udbud af spændende og relevante medlemsarrangementer.

Her er en liste over planlagte og gennemførte arrangementer 2017, hvoraf flere er gennemført i tæt samarbejde med kredse og andre grupper i forbundet.

2018

JAN 29 – Visuelle webtrends 2018 – Aarhus

JAN 27 – Tal til Øjet – København

JAN 23 - Luftens Helte - Rebranding af Ryan Air-konflikten – København

2017

DEC 07 - Julestue – Odense, Aarhus og København

NOV 29 - I EM ekstase og konflikt - København

NOV 29 - Powertip til SoMe med Kristian Strøbech - Odense

NOV 28 - Powertip til SoMe med Kristian Strøbech - Aalborg

NOV 13 - Netværksdag i Flensborg

NOV 11 - 20 Wordpress spørgsmål til webtricerne - København

NOV 10 - Kommunikationen bag VM i ishockey

2018 - København

NOV 09 - Powertip til SoMe med Kristian Strøbech - Aarhus

NOV 07 - Foredrag med LinkedIn-ekspert Morten Vium - Odense

NOV 01 - Powertip til SoMe med Kristian Strøbech - Kolding

OKT 30 - Powertip til SoMe med Kristian Strøbech - København

OKT 02 - Dansk-Tysk Netværksdag - Kolding

JUL 11 - Styrk dit personlige brand på LinkedIn - Odense

JUN 13 - Intra-nettet anno 2017 - Aarhus

JUN 13 - Hvordan man fanger de 13-24 årige med influencers på youtube - København

JUN 01 - Lars Bjørn Helgestad om: Integreret kommunikation anno 2017 - København

MAJ 30 - Hvordan ser SoMe-fremtiden ud? - Aarhus

MAJ 23 - Social Media Trends 2017 - Odense

MAJ 18 - Flyt magten - med Susanne Hegelund - København

MAJ 15 - Sådan kan man udvikle communities - København

MAJ 03 - Workplace by Facebook – kan det anbefales? - København

APR 27 - Robotterne kommer – og nu kommer vi til dem - Odense

APR 26 - Big Data i praksis - oplæg ved Simon Bentholm - København

APR 23 - Ekstraordinær generalforsamling - DJ Kommunikation - Kolding

APR 23 - DJ Kommunikation - Delegeretmøde 2017 - Kolding

MAR 23 - SoMe Trends 2017: Hvordan ser fremtiden ud? - København

FEB 24 - Generalforsamling i DJ Kommunikation - København

FEB 08 - Neuromarketing: Sådan kommunikerer du til hjernen - København

JAN 13 - Nytårskur! - Med DJ Kommunikation - København

JAN 5 - Neuromarketing: Sådan kommunikerer du til hjernen - Aarhus

Desværre må vi konstatere, at arrangementerne har haft et fremmødeproblem, hvor tilmeldte ikke kommer. Derfor planlægger bestyrelsen fremover ved at sende remindere på SMS.

En lille ny: DJKOMsammen

I 2017 fik DJ Kommunikation suppleret sine kanaler, der blandt andet omfatter hjemmeside, facebook-side, LinkedIn-gruppe, Twitter-konto og en Instagram-profil, med en ny facebook-gruppe for medlemmerne, hvor de kan udveksle tips og tricks. Den nye gruppe – DJKOMsammen er blevet taget vel imod af medlemmerne og har p.t. 324 medlemmer.

Succes med Dansk-Tysk Netværk

I et forsøg på at øge danske kommunikationsmedarbejderes jobmuligheder på det tyske marked tog DJ Kommunikation i 2017 initiativ til at etablere et dansk-tysk netværk.

Netværket blev kickstartet med to fysiske netværksmøder i henholdsvis Kolding og Flensborg.

Efter de to indledende møder er netværket fortsat med en frivillig tovholder, og netværket har nu 122 medlemmer. Projektet blev støtte med kr. 25.000 af DJ´s pulje til international arbejde.

Få ansøgere til Kommunikationspulje

Medlemmerne ved som regel bedst selv, hvilke arrangementer og aktiviteter, de ønsker sig. Derfor har DJ Kommunikation afsat et beløb til medlemsdrevne aktiviteter i form af en Kommunikationspulje. Antallet af ansøgninger til puljen har dog været begrænset i 2017, og puljen kan derfor med fordel markedsføres bedre i 2018.

Den politiske indsats

Politisk set har 2017 budt på lidt af en blandet landhandel. På delegeretmøde lykkedes det således ikke DJ Kommunikation af få valgt sin kandidat til hovedbestyrelsen, idet formand Per Roholt blev 1.suppleant.

Til gengæld har DJ Kommunikation en god repræsentation i Hovedbestyrelsens observatørkreds, hvor både formand Per Roholt og bestyrelsesmedlem Kir Klysner deltager – sidstnævnte i sin egenskab af formand for Kreds Fyn. Desuden deler Per Roholt formandsskabet i KommunikationsFagligt Udvalg med DJ´s næstformand, Tine Johansen.

Udvalget har en vigtig strategisk betydning, idet opgaven med at udarbejde forbundets strategi for DJ´s engagement på kommunikationsområdet er lagt i hænderne på udvalget.

Økonomi

Blandt andet takket være den fortsatte medlemsfremgang har DJ Kommunikation stadig en stærk økonomi, hvor der har været råd til at afholde de planlagte aktiviteter, ligesom bestyrelsen har fået hjælp til det praktiske arbejde af en studentermedhjælper.

Mål for 2018

I 2018 bør DJ Kommunikation fortsætte indsatsen for at styrke medlemmernes løn og arbejdsvilkår, samt indflydelse. Det skal ske ved at fortsætte arbejdet med følgende hovedarbejdsopgaver:

Medlemmernes interessevaretagelse i forhold til forbundet

 • Deltagelse i Hovedbestyrelsesmøder, udvalgsmøder, TR-stævner (tillidsfolk), KFU (KommunikationsFagligt Udvalg), formandsmøder, Delegeretmøde og Fagligt Forum m.m.
 • Oplæg og indstillinger til forbundet
 • Politikudvikling generelt

Medlemmernes interessevaretagelse i forhold til omverdenen

 • Promovere DJ Kommunikations synspunkter i medierne
 • Skabe respekt om kommunikationsfaget
 • Varetage medlemmernes interesser over for 3.part som fagforeningen Kommunikations og Sprog, kommunikationsnetværket K1, Mediernes Efteruddannelse og andre eksterne samarbejdspartnere, råd og organer

Medlemskommunikation

 • Nyhedsbrev
 • Vedligehold og udvikling af kanaler
 • Netværk

Konkret har bestyrelsen desuden en ambition om at fortsætte med en række konkrete praksisnære aktiviteter i det kommende år, herunder:

 • Seks egen-arrangementer
 • Seks arrangementer i samarbejde med kredse og andre specialgrupper m.m.
 • Seks nyhedsbreve
 • Bedre markedsføring af kommunikationspuljen
 • Medlemsundersøgelse, blandt andet med fokus på medlemmernes oplevede værdi af medlemsskabet
 • Kampagne for KOMSammen
 • Fastholdelse – et ringe-projekt til nye medlemmer.

Bestyrelsen 2017-2018

Trods en noget turbulent start er 2017 endt med en godt sammentømret bestyrelse, der har arbejdet flittigt og tillidsfuldt, og hvor alle har bidraget til det høje aktivitetsniveau.

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af:

 • Formand Per Roholt
 • Næstformand Finn-Arne Hansen
 • Kasserer Allan Boye Thulstrup
 • Bestyrelsesmedlem Kir Klysner
 • Bestyrelsesmedlem Jeppe Locht
 • Bestyrelsesmedlem Paul Brasso
 • Bestyrelsesmedlem Peter Lundblad

Suppleanter:

 • Christina Guldbrandt – udtrådte ved den x-traordinære GF

 

På bestyrelsens vegne

Per Roholt

Formand DJ Kommunikation

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk