Gå til hovedindhold
Bliv medlem
gf

Generalforsamling DJ Kommunikation 2024

Lørdag den 9. marts kl. 14.00-22.00
- med oplæg om Generativ AI og middag

 

 

DJ KOMMUNIKATIONS GENERALFORSAMLING 2024

Lørdag den 9. marts, kl. 14:00 inviterer DJ Kommunikation til en faglig dag med underholdning, generalforsamling og drinks. 


Vi skyder generalforsamlingen i gang med et oplæg om Generativ AI
 

  • Hvad er generativ AI - og hvorfor er det i fokus lige nu?
  • Hvad kan vi bruge AI til i vores arbejde?
  • Hvilke etiske og organisatoriske dilemmaer står vi overfor?

Praktiske råd til at komme i gang med arrbejde med Generativ AI og herefter opsamling og afslutning.
Se den fulde beskrivelse af oplægget her.

Herefter går vi videre til selve generalforsamlingen og når den slutter ca. klokken 18:30, serveres der middag og drinks. 

I løbet af dagen vil der være diverse forfriskninger.

Deltagelse er gratis. Dog betales der no-show-fee på kr. 100 ved afbud efter den 4. marts 2024 ved tilmelding med middag.

Frist for tilmelding er mandag den 4. marts, hvis du vil deltage i middagen.

Her på siden finder du praktiske informationer, dagsorden og andre vigtige dokumenter. Fx kan du få din rejse refunderet, hvis du bor uden for hovedstadsområdet. 

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, kan du skrive til formand Mona Louisa Bastholm.

PROGRAM

Lørdag den 9. marts 2024

Program:

Kl. 14:00, Fagligt oplæg 

Kl. 15:30, Generalforsamlingen starter

Kl. 18:30 Middag

VENUE

 

Scandic Kødbyen
Skelbækgade 3A
1717 København V

STIL OP TIL BESTYRELSEN

Har du lyst til at være en del af DJ Kommunikations bestyrelse? Så stil op til valg den 9. marts 2024.

Udover formandsposten er der 6 bestyrelsesposter og op til 5 suppleantpladser. 

Du stiller op ved at skrive dig på kandidatlisten på dagen. Når vi kommer til punktet på dagsorden med valg, vil du få mulighed for kort at fortælle om dig selv, og hvorfor man skal stemme på dig. 

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du sende din motivation til bestyrelsen. Så vil den blive fremlagt på dagen. 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Har du et forslag, som du gerne vil stille til generalforsamlingen?

Send dit forslag til bestyrelsen senest den 24. februar 2024.

Eventuelle forslag offentliggøres på denne side i uge 9. 

DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Regnskab og budget
4.    Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5.    Fastsættelse af næste års kontingent
       Bestyrelsen foreslår uændret
       kontingent
6.    Valg af formand
7.    Valg af 4, 5 eller 6
        bestyrelsesmedlemmer
8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
       Valg af revisor 
9.    Valg af faglig revisor
10.  Eventuelt

BRUGEN AF FULDMAGTER

Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige beslutninger på sine vegne.

Dog kan ingen som fuldmagtshaver på generalforsamlingen repræsentere mere end to øvrige medlemmer.

Fuldmagter skal forelægges dirigenten ved mødets begyndelse.

Hvis en deltager er nødt til at forlade generalforsamlingen før tid, kan en fuldmagt gives til et andet deltagende medlem. Fuldmagten skal efterfølgende forelægges dirigenten.