Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Topbanner

 

 

 

 

DJ KOMMUNIKATIONS GENRALFORSAMLING 2023

Lørdag den 11. marts, kl. 14:00 inviterer DJ Kommunikation til en faglig dag med underholdning, generalforsamling og drinks. 


Vi skyder generalforsamlingen i gang med oplægget: 

Skab kommunikation, der flytter viden, holdning og handling

Bliv klogere på, hvordan du planlægger kommunikation, der bidrager til løsningen af komplekse problemer.
I en tid hvor samfundet står overfor komplekse problemer, der kræver borgere, medarbejdere og forbrugeres velvilje, forståelse og ændring af vaner, er der behov for kommunikation, der hjælper de nødvendige tiltag og løsninger på vej. Der er behov for oplysning, debat, forbilleder, instruktion, vejledning, inspiration, motivation mm. Men hvordan planlægger man den gode kommunikationsindsats, der rammer målgruppen og bidrager til løsningen af problemet på en måde, som afsenderen kan stå inde for?

Dorte Schiøler tager os igennem et oplæg om, hvordan vi som kommunikationsfolk gør vores kommunikation og kampagner skarpere, så de får en positiv indvirkning på de mennesker, de er målrettede – og dermed bidrager til løsning af nogle af tidens store samfundsudfordringer som klima, miljø, sundhed, uddannelse, social ulighed mv.

Dorte Schiøler er cand.comm og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun underviser og forsker blandt andet i kampagneplanlægning og Public Service-kommunikation. Dorte trækker på mange års erfaring med kommunikationsrådgivning og kampagnearbejde i organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsen. I efteråret 2022 konsoliderede hun sig også som forfatter med bogen Problemløsende kampagner.

Herefter går vi videre til selve generalforsamlingen og når den slutter ca. klokken 18:30, serveres der middag og drinks. 

I løbet af dagen vil der være diverse forfriskninger.

Deltagelse er gratis. Dog betales der no-show-fee på kr. 100 ved afbud efter den 6. marts 2023 ved tilmelding med middag.

Når generalforsamlingen slutter ca. klokken 18:30, serveres der middag og drinks.

Frist for tilmelding er mandag den 6. marts, hvis du vil deltage i middagen.

Her på siden finder du praktiske informationer, dagsorden og andre vigtige dokumenter. Fx kan du få din rejse refunderet, hvis du bor uden for hovedstadsområdet. 

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, kan du skrive til formand Nikolaj Søndergaard.

Cand.comm og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dorte Schiøler / Fotograf: Jens Bangsbo

Cand.comm og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dorte Schiøler / Fotograf: Jens Bangsbo

Grafik

Generalforsamling i DJ Kommunikation

11. marts 2023

PROGRAM

Lørdag den 11. marts 2023

Program:

Kl. 14:00, Fagligt oplæg med Dorte Schiøler

Kl. 15:30, Generalforsamlingen starter

Kl. 18:30 Middag

VENUE

 

Scandic Kødbyen
Skelbækgade 3A
1717 København V

STIL OP TIL BESTYRELSEN

Har du lyst til at være en del af DJ Kommunikations bestyrelse? Så stil op til valg den 11. marts 2023.

Udover formandsposten er der 6 bestyrelsesposter og op til 5 suppleantpladser. 

Du stiller op ved at skrive dig på kandidatlisten på dagen. Når vi kommer til punktet på dagsorden med valg, vil du få mulighed for kort at fortælle om dig selv, og hvorfor man skal stemme på dig. 

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du sende din motivation til bestyrelsen. Så vil den blive fremlagt på dagen. 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Har du et forslag, som du gerne vil stille til generalforsamlingen?

Send dit forslag til bestyrelsen senest den 25. februar 2023.

Eventuelle forslag offentliggøres på denne side i uge 9. 

DAGSORDEN

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Regnskab og budget
4.    Fastsættelse af næste års kontingent
       Bestyrelsen foreslår uændret
       kontingent
5.    Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5.1  Forslag fra bestyrelsen om
        konsekvensrettelse af
        vedtægternes §3
6.    Valg af formand
7.    Valg af 4, 5 eller 6
        bestyrelsesmedlemmer
8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
        Valg af revisor 
9.    Valg af faglig revisor
10. Valg af delegerede
11.  Eventuelt

BRUGEN AF FULDMAGTER

Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige beslutninger på sine vegne.

Dog kan ingen som fuldmagtshaver på generalforsamlingen repræsentere mere end to øvrige medlemmer.

Fuldmagter skal forelægges dirigenten ved mødets begyndelse.

Hvis en deltager er nødt til at forlade generalforsamlingen før tid, kan en fuldmagt gives til et andet deltagende medlem. Fuldmagten skal efterfølgende forelægges dirigenten.