Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
DJ Kommunikation

Mathias Stilling Ambus

 

 

 

 

DJ KOMMUNIKATIONS GENRALFORSAMLING 2022
Lørdag den 12. marts inviterer DJ Kommunikation til en faglig dag med underholdning, generalforsamling og drinks. 

Vi starter klokken 13 med et fagligt indspark. Her giver Timme Bisgaard Munk og Brian Due fra Kforum dig de vigtigste megatrends i 2022 – både i verden og kommunikationsbranchen. 

Efter oplægget er der en kort pause, hvorefter vi sparker årets generalforsamling i gang. Når generalforsamlingen slutter klokken ca. 17:30, serveres der mad og drinks. I løbet af dagen vil der være diverse forfriskninger.  

Tilmeldingsfrist er lørdag den 26. februar, hvis du vil deltage i middagen.

Her på siden finder du praktiske informationer, dagsorden og andre vigtige dokumenter. Fx kan du få din rejse refunderet, hvis du bor uden for hovedstadsområdet. 

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, kan du skrive til formand Nikolaj Søndergaard.

 

DJ Kommunikation

Mathias Stilling Ambus

 

 

 

 

PROGRAM

Lørdag d. 12. marts 2022

Kl. 12:30 - 13:00 Dørene åbner 
Kl. 13:00 - 14:00 Oplæg om megatrends 
Kl. 14:00 - 14:30 Pause
Kl. 14:30 - 17:30 Generalforsamling
Kl. 17:30 - 18:00 Pause 
Kl. 18:00 - 20:00 Middag
Kl. 20:00 - 01:30 Fest

DJ Kommunikation

VENUE

Kosmopol 
Fiolstræde 44
1171 København

DJ Kommunikation

Mathias Stilling Ambus

STIL OP TIL BESTYRELSEN

Har du lyst til at være en del af DJ Kommunikations bestyrelse? Så stil op til valg den 12. marts. 

Udover formandsposten er der 6 bestyrelsesposter og op til 5 suppleantpladser. 

Du stiller op ved at skrive dig på kandidatlisten på dagen. Når vi kommer til punktet på dagsorden med valg, vil du få mulighed for kort at fortælle om dig selv, og hvorfor man skal stemme på dig. 

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du sende din motivation til bestyrelsen. Så vil den blive fremlagt på dagen. 

DJ Kommunikation

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN
Har du et forslag, som du gerne vil stille til generalforsamlingen?

Send dit forslag til bestyrelsen senest den 26. februar 2022.

Eventuelle forslag offentliggøres på denne side i uge 9. 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Oplæg v. Næstformand for DJ, Allan Boye Thulstrup - Skal DJ have nyt navn?

4. Regnskab og budget

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
- Formand, der vælges særskilt 
- 4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer
- Op til 5 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af faglig revisor 

9. Eventuelt

BRUGEN AF FULDMAGTER

Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige beslutninger på sine vegne.

Dog kan ingen som fuldmagtshaver på generalforsamlingen repræsentere mere end to øvrige medlemmer.

Fuldmagter skal forelægges dirigenten ved mødets begyndelse.

Hvis en deltager er nødt til at forlade generalforsamlingen før tid, kan en fuldmagt gives til et andet deltagende medlem. Fuldmagten skal efterfølgende forelægges dirigenten.