Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu
DJ Kommunikation

Mathias Stilling Ambus

Online generalforsamling 2021

DJ Kommunikation

DJ KOMMUNIKATIONS GENRALFORSAMLING 2021
Onsdag den 3. marts klokken 16:30 - 18:30 inviterer DJ Kommunikation til online generalforsamling. Her på siden finder du praktiske informationer, dagsorden og andre vigtige dokumenter. 

Generalforsamlingen er for alle medlemmer af DJ Kommunikation. På grund af Covid-19 holder vi i år generalforsamlingen online. Det kræver derfor tilmelding for at kunne deltage.

Vi afvikler mødet via Zoom, og du modtager linket, når du har tilmeldt dig. 

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, kan du skrive til formand@djkommunikation.dk

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
    - Formand, der vælges særskilt 
    - 4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer
    - Suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor 
    - Valg af faglig revisor

8. Eventuelt

DJ Kommunikation

Mathias Stilling Ambus

BRUG AF FULDMAGTER

Da generalforsamlingen holdes online, vil det undtagelsesvist ikke være muligt at medbringe fuldmagter på vegne af medlemmer.

Det skyldes,  at afstemningsmodulet ikke kan håndtere, at det enkelte medlem stemmer på vegne af andre end sig selv.

DJ Kommunikation

Mathias Stilling Ambus

Stil op til bestyrelsen

Vil du være en del af DJ Kommunikations kommende bestyrelse? Så stil op, når der vælges ny bestyrelsen til generalforsamlingen. 

DJ kommunikation

Mathias Stilling Ambus

Stil op som delegeret

Har du lyst til at have indflydelse på medlemsdemokratiet i DJ? Så stil op som delegeret til det digitale Delegeretmøde 2021.