Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vi havde glemt det, hvis Jette ikke havde husket det for os

Jette Bang, 22 år, nybagt foto-svend årgang 1936, har med mere end 11.000 billeder sikret hukommelsen om den Grønlandske kultur der nu er forsvundet.

Jette Bang

Jette Bang Illustration fra bogen "Fra isbjørnens bug" / "Nannup naavanit" Jette Bang gnaver i nyligt nedlagt isbjørn, Melville Bugten på vej fra Thule til Upernavik i 1939


Hvad historien gemte Da eskimologistuderende Leise Johnsen i 2003 skal skrive kandidatspeciale på Arktisk Institut i København, vælger hun at skrive om Jette Bang og hendes enestående indsats for at dokumentere  den grønlandske befolknings rige kultur i fotografi og på film.

Selvportræt 1936

Selvportræt 1936

Jette Bang

”Min opgave var at fæstne Grønland sammen på en filmstrimmel, og min eneste chance for at fange det ægte Grønland bestod i, at jeg kunne bevæge mig i ubemærkethed, og glide naturligt ind i landets dagligdag. Under de to tidliger Grønlandsophold havde jeg til en vis grad lært dette ved min rejsemetode, hvor jeg kom i berøring med alle slags mennesker, uden at de behøvede at ofre mig for mange hensyn.”
Jette Bang


Fra isbjørnens bug.
BOGEN: Leise Johnsen, tekst; Jette Bang, foto: Jette Bang - Fra isbjørnens bug • Nannup naavanit • From the Belly of the Polar Bear, milik publishing, februar 2014.Stort format, 28x30, stift hellærredsbind, 200 sider, indlagt i kasette, rigt ill. i duotone, grønlandsk, dansk & engelsk tekst.Jetta Bangs film 'Inuit' (75 min.) fra 1940 er vedlagt på DVD bag i bogen.ISBN 978-87-92790-20-0,Vejl. salgspris kr. 399,- incl. moms

Andre Jette Bang bøger om Grønland:
Med forord af statsminister Th. Stauning og indledning af Knud Oldendow: 'Grønland' København 1940, 189 sider.
'30.000 Kilometer med Sneglefart', Steen Hasselbalch, København 1941, 191 sider.
'Grønlænderbørn', København 1944, 31 sider.
'Grønland igen', Spectator, København 1962, 154 sider.

… og de vigtigste af hendes film:
Den yderste Ø (1937)
Inuit (1940) kan ses her 
Et nyt Grønland (1954)
En boplads i Østgrønland (1961)  
Trommedans i Thule (1964)  
Forår i Sermiligaq (TV 15.4. 1964)

Det store billedmateriale ligger som Jette Bang har overdraget det til instituttet i 1964, så Leise Johnsen kommer til at scanne og registrere 11.183 af Jette Bangs negativer, der i dag befinder sig på Arktisk Institut sammen med de håndskrevne dagbøger. Billederne kan ses på www.arktiskebilleder.dk.

Leise Johnsen har ud fra sit store kendskab til Jette Bangs værk udvalgt 85 af de bedste billeder, der sammen med Jette Bangs film 'Inuit' fra 1940 fortæller de smukkeste historier fra en svunden tid. 

Bogens grafiske tilrettelægger, Jette Brandt, forholder sig på fornemste vis til billedernes tid og har her, sammen med Leise Johnsen, kompromiløst skabt et bogværk, der vil blive stående for eftertiden. Allerede når den store lærredsindbundne bog glider ud af kasetten, véd man, der venter en god oplevelse.

Christianshavn, Paris, Grønland
Jette Bang (1914-1964) vokser op på Christianshavn, i Overgaden neden Vandet, og går på privat pigeskole tæt ved Grønlands Plads hvor hun oplever de store skibe blive losset og lastet og sejle afsted til Grønland. 

Hun bliver nysproglig student i 1932 og rejser til Paris for at tage filosofikum. I Paris møder hun billedhugger, forfatter, arkæolog og opdagelsesrejsende Eigil Knuth der bliver den unge Jette Bangs første kontakt med det grønlandsnetværk i København, som hun snart skulle befinde sig midt i.

Efter filosofikum rejser Jette Bang og veninden Anne Lise Kreutzfeldt en længere tur rundt i Europa. 

I København møder Jette Bang mellemkrigstidens kulturradikale kredse; Broby-Johansen, Otto Gelsted, Aksel Sandemose, Tom Kristensen m.fl.

Jette Bang, reklamefotografen
Fra 1933-35 er Jette Bang i lære som reklamefotograf hos Jonals Co i Kunstindustrimuseets villa midt i København. Jonals Co har høj kvalitet og kunder som Arne Jacobsen, Poul Henningsen og sølvsmeden George Jensen.

På grønlandsekspedition med svendebrev
Så snart Jette Bang har sit svendebrev på plads, går hun til Grønlands Styrelse med en ansøgning om at fotografere det grønlandske samfund. Det lykkes ikke for hende at overbevise Styrelsen om projektets betydning, men hun får da tilladelse til at rejse til Grønland, for egen regning. Hun får også en skrivelse med, der anmoder alle tjenestemænd om at hjælpe hende på bedste vis. Samt en lang liste over motiver, styrelsen gerne ser fotograferet...

Hun sejler til Grønland for første gang i 1936 med skibet 'Hans Egede'. Om bord genser hun Eigil Knuth, der er på vej med et lille ekspeditionshold for at krydse indlandsisen. Jette Bang er med til at lægge depoter et stykke ind på indlandsisen og skal være nemt genkendelig som den unge pige Mette i Knuths bog '4 Mand og Solen'.

Jette Bang tilbringer otte måneder med at fotografere grønlændernes traditionelle levevis, der er ved at forsvinde under påvirkning fra Europa. Hun rejser rundt langs vestkysten med hundeslæde og lever tæt sammen med grønlænderne, deler deres vilkår og kommer som kvinde meget tættere på kvinderne og børnenes liv.

Under denne og de andre grønlandsrejser er det Jonals Co, der fremkalder & arkiverer de filmruller, Jette Bang sender ned, og poster tilbagemeldinger og tekniske råd op til Grønland pr. brev eller telegram.

Udstilling i 1937
Mindre end tre måneder efter hjemkomsten åbner Jette Bang med statsminister Th. Stauning som protektor sin første udstilling den sjette februar 1937 på Kunstindustrimuseet i København, med 400 fotografier fra Grønland. 27 aviser bringer artikler fra udstillingen om den unge kvindelige fotograf på 22 år, der rejser alene rundt i Grønland.

Jette Bang

Jette Bang

Østgrønland 1937 
I 1937 rejser Jette Bang igen til Grønland, atter for egne midler. Hun medbringer foruden sin trofaste Rolleiflex også et 16 mm filmkamera med den nye Kodachrome farvefilm og laver de første optagelser til sin film 'Inuit'.

Vestgrønland 1938 - 39
I 1938 bliver Jette Bang hyret af Grønlands Styrelse til at lave en film om Grønland til den internationale polarudstilling i Bergen i 1940 og bliver udstyret med motorbåd, lysanlæg og tolk. Mere end 100 kg teknisk udstyr bliver deponeret i Nuuk, Upernavik og Thule.

Jette Bang tilbringer det meste af vinteren sammen med grønlænderne i Upernavikområdet under barske og primitive forhold og rejser med Thule postslæder over Melville Bugten op til Cape York i Thule distriktet.

Jette Bang

Jette Bang

Fotografiets hukommelse
Polarudstillingen i Bergen bliver forhindret af krigen, men Jette Bangs film 'Inuit' er færdig i 1940. Den skildrer fangerkulturen langs Grønlands vestkyst gennem årets cyklus, med konebåde, skindtelte, jagt, trommedans, skindtøj, snehyttebygning og fisketraditioner m.m., der bare få år senere næsten er forsvundet. 

Jette Bang kommer så at sige i sidste øjeblik og gør det muligt for os alle at få et autentisk indtryk af Grønlands nyere kulturhistorie.

Kommentarer