Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Turbulens i DJ - men stadig tæt på medlemmerne

De medlemsrettede aktiviteter har fortsat højeste prioritet! Dette er vigtigt at fastslå efter exit af formand, redaktør og direktører. At DJ efter medlemsundersøgelsen har erkendt at der er plads til fordringer, ser DJ:Fotograferne som et godt tegn, der giver god grund til at støtte op om de initiativer vi i den forbindelse ser frem til fra forbundsledelse og hovedbestyrelse. Vi har her samlet den information, der er til rådighed

Bestyrelsesmedlemmer fra DJ:Fotograferne i DJ's udvalg
* Uddannelses og kompetenceudvalget: Henrik Andersen
* Overenstkomst og aftaleudvalget: Tonny Foghmar
* Freelance og selvstændige udvalget: Signe Goldmann
* Ophavsretsfond FU og DJs ophavsretsudvalg: Peter Thornvig

 

Formandsskiftet
På DJ:Fotograferne’s bestyrelsesmøde lørdag den 14. september, var dette naturligvis en del af  dagsordenen, som en forståelig bekymring. Ikke mindst som følge af den lukkethed der omfatter personalesager, og dermed formandsskiftet, samt redaktør og direktør exit.  Omkring formandsskiftet, var det konsekvensen af fire uheldigt formulerede ord om Journalisten, og  ikke lige til at se som den dynamit, der fik Lars Werge til at trække sig.

Tine Johansen blev dermed formand og hovedbestyrelsen har efterfølgende udpeget Jacob Ponsgård som næstformand. Med Jacobs baggrund i kommunikation og film-TV området og Tines i den klassiske journalistik, ser vi frem til at processen med at styrke fællesskab og identitet for alle medlemmer, får energi. Måske i ramme, med rum til nye faglige fællesskaber på et plan, og et andet,  hvor de fælles fagpolitisk spørgsmål har rum?

Vores nye formandskab med Tine Johansen og Jacob Ponsgård som næstformand har fået en voksen opgave, som DJ:Fotograferne selvfølgelig gerne bidrager til at få løftet.

> Hvem er Jacob Ponsgård?
> Journalisten samler trådene omkring formandsskiftet

> Journalisten om direktør exit

Medlemsundersøgelse
Statistik kan både bruges og misbruges. Ved åbent at lægge medlemsundersøgelsen frem, er der al mulig grund til at tage udgangspunkt i at DJ vil agere med hvad der nu måtte være nødvendigt for at rette og justere medlemsydelserne.

Specielt har vi hæftet os ved at mange medlemmer fra de visuelle fagområder, oplever at freelancernes forskellige udfordringer ikke afspejles i de oplevelser medlemmerne har i DJ. Det gæller også i mangel på fællesskab og fælles identitet hvor der er ”Journalist” som overskrift på forbundshus, forbund og fagblad.

Om DJ:Fotografernes evt. andel i de negative svar, kan vi kun se at den generelle tilfredshed på de visuelle områder generelt er større, og at vi på et år har en tilgang på 45 ny medlemmer, så vi i dag er 930. 
Tallet rummer  en  til og afgang vi også mangler en analyse på.

>Journalistens skriv om medlemsundersøgelsen og hele undersøgelsen ser du her:
>Journalistforbundet.dk skriver her om undersøgelsen

 

Kommentarer