Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Svenske Aftonbladet efter freelancernes økonomiske rettigheder

Fotograferne skulle ifølge Aftonbladet have afgivet deres rettigheder, så bladet uden aftale og vederlagsfri kan videresælge billeder til ”Times”. Det passer ikke! Svarer Sveriges største fotograforganisation, SSF

Efter et brev som mange SFF fotografer fornylig har modtaget fra Aftonbladet, har SFF klaget til Aftonpostens Anne Kindahl, der er  Image Manager og chefredaktør Jan Helin.

I brevet  fremhæves det at  påstanden om, at ”freelance fotografer, der har arbejdet / arbejder for Aftonbladet  har overført sine økonomiske rettigheder til Aftonbladet er forkert!  Ingen af de fotografer, der kontaktede mig(SFF), har indgået aftale med om en  overdragelse af økonomiske rettigheder. De eksklusive rettigheder er således bevaret af fotografen og Aftonbladet skal derfor, aftale og være enige om et muligt genbrug - og selvfølgelig  betale fotograf for den aftalte brug.”

Nordisk model for ophavsretsovertagelse?
Som dette illustrerer, er der i de andre nordiske lande også mange fotografer, der næsten dagligt kæmper for deres ophavsrettigheder. Opskriften er stort set den samme, som vi her i Danmark har oplevet omkring bl. a. Aller.

Med forventningen om at et pressede marked for freelancefotografer har sat alle kollegiale spilleregler ud af kraft, presser mange billed købere i mediekoncernerne både prisen og omfanget af rettighedsoverdragelse ved levering.

Dykker man bare en smule ned i ejeskaberne omkring de store skandinaviske mediehuse, er især de nordiske relationer tæt vævet sammen,  i et mønster der hele tiden udfordre ophavsmændende til både billeder og tekst.

Over for dette, står en række faglige organisationer i Norden og Europa, der bl. a. samarbejder om at dæmme op for de ensartede forsøg på at overtage rettigheder, der møder medlemmerne.

DJ:Fotograferne har  som en del af dette samarbejde løbende kontakt med de øvrige nordiske fotograforganisationer i Sverige, Finland, Norge og Island

Kommentarer