Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Principiel sag om affotografering af foto

DJ har vundet en sag, hvor Vestre Landsret.lagde vægt på at når et foto, der zoomes ind på i en TV udsendelse udgør hovedmotivet, så har brugeren pligt til at undersøge om fotografiet er omfattet af ophavsret

TV2/Østjylland havde i en nyhedsudsendelse i en reportage fra et privat hjem -  zoomet ind på et fotograf som fotograf  Erling Hansen havde rettighederne til. TV stationen ville ikke betale for anvendelsen og havde desuden undladt at kreditere fotografen. Det skriver pressefotografforbundet.dk

Byretten gav i 2012 TV2/Østjylland medhold og mente brugen var i orden uden tilladelse fra fotografen - en afgørelsen landsretten nu har omgjort.

Landsretten lægger vægt på at fotoet udgør hovedmotivet og udtaler at TV2/Østjylland har haft pligt til at undersøge om fotoet var omfattet af ophavsret.

Desuden menet TV2/Østjylland at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskommissions artikel 10 om ytringsfrihed, hvis man ikke måtte bruge billedet frit - men det er landsretten altså også uenig i.

TV stationen skal betale 3.000kr i vederlag og 3.000kr i godtgørelse og derudover betale sagens omkostninger til DJ

DR har aftale med Copydan Billedkunst
Det var bl.a. tilsvarende problemstillinger, der for 4 år siden var grundlag for  en aftalelicens aftale mellem DR og Billedkunst, som omfatter billedkunst i traditionel forstand.  

Aftalen betyder at DR i dag på en enkel måde kan udnytte TV mediets muligheder uden besværlige enkelt clearing af rettigheder indenfor en række anvendelser. For ophavsmændene betyder det at betaling og kreditering aftalemæssigt er på plads.

En tilsvarende aftale er der ikke med TV2 og TV2reionerne, der ikke har fundet at de har behov for en aftale.

Kommentarer