Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Positiv justering af mulighederne for voksenelever på fagfotografuddannelsen

I august 2015, blev der indført en række ændringer for elever på 25+, der i realiteten tog livet af begerebet "voksenelever" på fotograf- og film-TV uddannelsen på NEXT og Medieskolerne

Der har fra både skolerne og DJ, været et massivt politisk påvirkningsarbejde, siden de mildest talt uheldige effekter af uddannelsesreformen, blev kendt. Ændringerne ramte især fagfotografuddannelsen, hvor en meget stor del af eleverne altid har være 25+, fordi vilkårene for både elever og læresteder var "helt umulige".  
Justeringerne betyder i realiteten at man spoler alle ændringer tilbage der vedrøre elver på 25+

Undervisningsministeriet skriver i en pressemeddelese:
Implementeringen af uddannelsen (ændringerne:red.), har imidlertid ikke givet de ønskede forbedringer for elever, virksomheder og erhvervsskoler.  Vi har i aftalekredsen lyttet til signalerne fra erhvervsuddannelsessektoren og justerer nu euv.

Derfor har partierne bag eud-reformen (V, K, LA, DF, S, R og SF) besluttet en række justeringer, hvoraf de væsentligste er:
* Den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen ophæves. Det betyder, at eleven har ret til men ikke pligt til merit.
* Maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves. Det betyder, at elever med en praktikuddannelse på mere end to år ikke skal have afkortet deres praktikuddannelse.
* Elever, der kun mangler et certifikatfag (fx førstehjælp, arbejdsmiljø) for at opfylde overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte certifikatfaget på grundforløbet, samtidig med at eleverne følger undervisningen i hovedforløbet.
* Tid brugt på RKV skal ikke længere fratrækkes undervisningstiden. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af RKV’en fra 10 dage til 5 dage.

Læs hele pressemeddelelsen her
 

Kommentarer