Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Plus og minus ved et dagpengeforlig

En nem og komprimeret oversigt på hvad den så kaldte modernisering af dagpengesystemet vil betyde for din dagpengeforsikring, A-kassen skal administrere.

De er der, forbedringer i dagpengeforligets tekst. Men de overskygges af de mange negative effekter på en række andre områder. Faglig konsulet i DJ Kirstine Baloti, har gjoirt regningen op for dem der har og vil få brug for deres dagpenge forsikring.

Glem timerne. Hvis du har tjent over dagpengene i 12 måneder, kan du få dagpenge i to år
Hvis du inden for 3 år har tjent 212.400 kr. (2014-niveau) dog max 17.700 kr. per måned (12 x 17.700 kr./mdr = 212.400 kr.), kan du få dagpenge i 2 år svarende til 3848 timer. 

… men hvis du ikke har fast løn … er du på den
Vi sagde godt nok lige, at hvis du har tjent over dagpengene i 12 måneder, kan du få dagpenge. Men det gælder kun, hvis du minimum har tjent 17.700 hver måned. Så hvis din indkomst ikke falder jævnt hver eneste måned, tæller den ikke med. Det er ikke et gennemsnit. Du kan max medregne 17.700 per måned af din indkomst. Så får du 0 kr. den ene måned og 50.000 den næste, er det kun de 17.700 i måned to, der tæller.

Hvis du kun er ledig i 15 timer, forbruger du kun 15 timer
Det antal timer, du er ledig, trækkes fra i de 3848 timer, du har på ”kontoen”.

Hvis du har arbejde nok, kan du optjene ret til et ekstra års dagpenge
Fra det øjeblik, hvor du tager hul på en ny dagpengeperiode, tælles beskæftigelsen i stedet i timer, hvis du skaffer arbejde. Timerne spares op til genoptjening af dagpengeret i forholdet 1:2. Hvis du ikke har fået arbejde, når din toårige dagpengeret – de 3848 timer - udløber, kan du vælge at bruge de opsparede timer på maksimalt et års ekstra dagpengeret.

Hvis du ikke har fast løn … er du på den
Vi sagde godt nok lige, at hvis du har tjent over dagpengene i 12 måneder, kan du få dagpenge. Men det gælder kun, hvis du minimum har tjent 17.700 hver måned. Så hvis din indkomst ikke falder jævnt hver eneste måned, tæller den ikke med. Det er ikke et gennemsnit. Du kan max medregne 17.700 per måned af din indkomst. Så får du 0 kr. den ene måned og 50.000 den næste, er det kun de 17.700 i måned to, der tæller.

Hvis du er lavtlønnet, og din arbejdsgiver ikke indberetter timer … er du på den
Hvis man nu fx har et eller flere jobs, hvor man samlet tjener 17.700 om måneden for 160 timers arbejde, men hvor timerne ikke indberettes, så vil de 17.700 blive divideret med 220.17 kr/timen. Og så har man kun på papiret arbejdet i 81 timer. Så for at få lige så mange timer ind på genoptjeningskontoen, som en, hvis arbejdsgiver indberetter timerne, skal man op og tjene over 35.000 om måneden. Bonusinfo: Denne del er blot videreført fra det nuværende dagpengesystem. Det bliver den ikke mere retfærdig af.

-Hvis du er dimmittend, så få dig nogle børn
Dimmittend-satsen sænkes til 71,5 % af dagpengesatsen. Har du forsørgerstatus, kan du få den nuværende sats på 82 %.

[Stadig til forhandling] Du har kun 8 ”klip” til supplerende dagpenge
Hvis du som ledig får tilbudt arbejde, der ikke minimum er 146 timer inden for en kalendermåned, så vær opmærksom på, at du så bruger 1/8 af din ret til supplerende dagpenge. Før havde du 30 ugeklip, nu har du kun 8 ”månedsklip” inden for din 2-årige dagpengeperiode. Så hvis du er ung og jagter noget til dit blanke CV, har du nu færre muligheder for at tage de helt korte ansættelser, der ellers kunne føre til dit næste job.
Denne del af dagpengekommissionens model ligger på bordet, men er ikke endnu en del af forliget. Det forlyder, at det skyldes, politikerne finder den for lempelig!

-  Hvis du er ledig, får du op til 3 karensdage
Hvert kvartal får du en dag uden dagpenge, medmindre du de forløbne fire måneder har haft minimum 23 % beskæftigelse svarende til 20 dages fuldtidsbeskæftigelse.

-  Hvis du ikke er klassisk lønmodtager … don’t hold your breath
Selv om op mod 25 % af arbejdsstyrken arbejder såkaldt atypisk, var der ikke tid til at indtænke dig i et nyt dagpengesystem. Du må afvente en forhåbentlig hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der forhåbentlig ikke bliver lige så lukket og hemmelig som dagpengekommissionen. Rammerne for arbejdsgruppen er de samme – det må ikke koste penge.