Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indtægtsstatistik for freelance og selvstændige fotografer med svage plusser

Undersøgelsen, der bygger på 546 medlemme af PF og DJ:Fotograferne, viser marginale forbedringer i indtjeningen og at fotografer stadig er blandt dem med laveste indtægter i DJ.

Brug DJs prisberegner

DJs priberegner er et nemt og enkelt værktøj, hvor du både kan tjekke om tilbud og øvrige priser er i økonomisk balance med din samlede forretning.
Hent prisberegneren her

Statistik er sjældent eksakt videnskab, men kan vise tendens og retning.  Vi har derfor kun plukket i undersøgelsen og alene trukket de tal frem der er relevante for fotografer. Tallene i undersøgelsen bygger på 2013 og 2014 oplysninger fra bl.a. skat, og viser et billedet af en svag positiv udvikling og en indtjening i den laveste ende for DJ medlemmer, klar. 

Opgørelsen for de DJ medlemmer, der er beskæftiget på film TV området som fotografer, producere m.m., viser at denne gruppe på alle opgørelser, har mellem 150 og over 200.000 kroner mere i indtægt. Der er dog ikke specifikt opgjort på fotografer i denne gruppe. 

215 medlemmer af DJ fotograferne og 331 medlemmer af Pressefotografforbundet indgår i undersøgelsen. Mellem de to grupper er der kun mindre forskelle med et lille plus til gruppen registret som pressefotografer.

De 193 medlemmer af DJ:Fotografernes 865 medlemmer, der er ansatte, indgår i DJs lønmodtager statistik.

Hele undersøgelsen kan ses her.