Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til generalforsamling i DJ:Fotograferne

Generalforsamling

Generalforsamling DJ:Fotograferne lørdag d. 5. marts 2022 11:00-13:00

Hotel Comwell. Copenhagen Portside, ved Nordhavn station.
 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Opgørelse af fuldmagter.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Økonomi og regnskabsaflæggelse for Specialgruppen DJ:Fotograferne.
 6. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår ændring i kontingentet (nedsættelse)
 7. Valg af:
  Formand

            Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
            Anders Jægenø, Henrik Lindeman, genopstiller

            Valg af et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode

            Pia Funder, Henrik Andersen, Signe Goldmann, er ikke på valg i år


            Valg af mindst 3 suppleanter

            Valg af en repræsentant til DJs Ophavsretfond -
            blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 revisor
 9. Eventuelt.

Kommentarer