Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Hvad synes du, DJ skal lægge vægt på i forhold til senkarriere?

Kom med input til DJ’s seniorpolitiske strateg! En arbejdsgruppe nedsat af DJ’s hovedbestyrelse har udarbejdet et forslag til en seniorpolitisk strategi. Som medlem af DJ har du mulighed for at komme med dine forslag til strategien.

Får

BC Hvad får ikke behøver at tænke på ...

En gang var reglen livslang ansættelse med guldur. I dag er det undtagelsen. Job og karriere skift, skift til freelance og andre arbejdsformer, er en del af tidens arbejdsliv.

Men lovgivning for arbejdsmarkedet er ikke fulgte med. Det er forholdene omkring folkepension heller ikke, og egen pensionsopsparing er i dag en nødvendig for at kunne opretholde et godt seniorliv.

Derfor har DJ nedsat en
 arbejdsgruppe, der har samlet indhold til en foreløbig seniorpolitisk strategi, der i sin endelige form, skal fremlægges på delegeretmødet i april 2019.

 Strategien har følgende fire fokusområder.

  • Et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked
  • Livslang læring og kompetenceudvikling
  • Fokus på pension
  • Godt arbejdsmiljø som forudsætning for et længere arbejdsliv

> Læs arbejdsgruppens bud på DJ’s seniorpolitiske strategi

Arbejdsgruppen vil gerne have endnu flere input til arbejdet. Derfor har du mulighed for at komme med kommentarer til arbejdsgruppens forslag.

Det kan du gøre det ved at skrive en mail til adressen > dj@journalistforbundet.dk. < Skriv ”senior” i emnefeltet.

 

Kommentarer