Gå til hovedindhold
Bliv medlem

God debat og pænt fremmøde på generalforsamligen

Stor interesse omkring fag og faglighed på generalforsamling 2016 i Århus, der sluttede med valg af 8 bestyrelsesmedlemmer blandt 10 kandidater.

Bestyrelsen

Ole Tolbod Bestyrelsen i DJ:Fotograferne 2016

 

Af de indlæg der var på generalforsamling, hvor 43 medlemmer deltog, var frustrationerne tydelige omkring kreditering. Den er både vilkårlig, mangelfuld og oftest ikke tilstede.  Det har på journalisten dk givet overskriften Fotografer føler sig snydt over manglende fotobylines, hvor highlights fra debatten om kreditering bliver bragt.
 
Faglig opdatering på dagsordenen
Under punktet Beretningen var muligheder for faglig opdatering, der optog deltagerne på generalforsamlingen.

Formand Peter Thornvig udtrykte underen over at den række kurser, der nu er i udbud ikke ligefrem blev væltet af tilmeldinger, hvilket gav anledning til debat om form og indhold i vores udbud.

Konklusionen blev, at det gennem en medlemsundersøgelse afdækkes hvad behovene er hvad angår tid for afholdelse og indhold.

Bestyrelsen

Ole Tolbod Farvel og stor tak, Jette

Farvel til kassereren
Efter en indsats, der rækker tilbage til før Fotograferne blev en del af DJ, havde Jette Hedemann valgt at sætte punktum for sit organisationsarbejde. Formanden takkede Jette for en solid indsats gennem årene, med øje for at et korrekt og enkelt regnskab, er medlemmernes bedste garanti for at det går ordentlig for sig. 

Også vores valgte revisor gennem mange år Thora Frello, valgte ikke at genopstille. En stor tak for indsatsen til Thora, der også har farlige rødder tilbage til  tiden før DJ.

Bestyrelsen

Ole Tolbod Stemmetællerne på arbejde

En slankere bestyrelse
Et forsalg fra bestyrelsen om at få præciseret bestyrelsens størrelse til 8 og 3 suppleanter, var stillet af en enig bestyrelse, med baggrund i at det havde vist sig utroligt svært at få 17 kalendere til at gå op.

”Vi er inkluderende, og dem der har noget at byde ind med eller blot vil gi’ en hånd med, er altid velkomne. Men der er dele af bestyrelsesarbejdet der bare kræver at alle valgte er tilstede”, sagde formand Peter Thorvig.

Valg til betsyrelsen
Som formand blev Peter Thornvig genvalgt.

Til bestyrelsen blev følgende valgt for 2 år                                                   
                                                                        Stemmetal
Tonny Foghmar                                                     41
Henrik Andersen                                                   41
Pia Funder                                                            40
Jacob Rosenvinge                                                39

Valgt for 1 år
Michael Harder                                                     38
Hanne Paludan                                                     34
Kenneth Drabæk                                                   31
Anders Jægenø                                                    21

Supleanter
Per Janus Strange
Dennis Møller
Mia Bendix                                 

De 18 der blev valgt som delegererde på Fagligt Forum:
Pia funder
Tonny Foghmar
Hanne Paludan
Henrik Andersen
Jacob Rosenvinge
Dennis Møller
Michael Harder
Per Janus Strange
Kenneth Drabæk
Lise Juel Petersen
Mia Bendixen
Bente Jæger
Tove Koch
Jette Hedemand
Kim Kiholm
Pia Crone
Kåre Viemose
Morten Bentzon