Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamlingstemaer tæt på medlemmerne

”Ophavsret” og ”identitet”, vil gennem 2012 stå højt på dagsordenen for den kommende bestyrelse med afsæt i debatten på generalforsamlingen den 4. februar.

16,30 – 18,30 Generalforsamling på Helnan Marselis hotel Århus 

Ophavsret
DJ:Fotografernes generalforsamlingen den 4. februar i Århus sætter fokus på balancen i de rettigheder der udmøntes via vores ophavsretsfond. 

Med de mange midler der administreres på vegne af rettighedshaverne, følger ikke kun muligheden for at søge midler til at gennemføre projekter, uddannelse og meget andet. 

Vi har alle et ansvar for at sikre ophavsrettens fortsatte brydning. Hvordan og hvorfor? 

Identitet
DJ:Fotografernes 744 medlemmer er en del af  Dansk Journalistforbunds 15-16.000 medlemmer. Ikke lige logisk for alle, at man som fastansat eller freelancefotograf er velkommen.

Og for dem der har opdaget at de er velkomne, er det måske svært at kunne identificere sig med et fagblad der heder ”Journalisten” og den stort anlagte FagFestival, hvor det kan være svært at finde fotografi i en ramme, der handler om andet end nyhedsjournalistik. 

DJ har sat emnet identitet på dagsordnen på Fagligt Forum torsdag den 19. - fredag den 20. april 2012 på Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, 
....Er det ligegyldigt  eller kan vi være med til at DJ bliver styrket i  bredden ?

Dagsorden på generalforsamlingen den 4. februar.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden samt opgørelse af fuldmagter.

3. Mundtlig beretning ved Peter Thornvig og orientering fra DJ:Fotografernes Ophavsretsfonden.
    Debat og oplæg om ophavsret .og Identitet

5. Indkomne forslag
6. Valg af:
  a. Formand. På valg er Peter Thornvig
  b. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer 
  c. Mindst 3 suppleanter
  d. 1 revisor
7. Valg af deltagere til Faglig Forum den 19. til 20. april i København.
8. Eventuelt

Der kan højest medbringes to fuldmagter pr. deltager på generalforsamlingen. 

Kommentarer