Gå til hovedindhold
Bliv medlem

GENERALFORSAMLINGEN ER BLEVET TIL ONLINE VALGMØDE 27.02.21.

Corona og forsamlingsforbud udskyder den analoge generalforsamlingen, men vi opretholder et online møde

Delegeretmøde

Victor Det vi ikke kan. (Fra delegeretmøde i DJ 2020)

>Tilmelding for "O" medlemmer her Du kan på valgmødet stille op som delegeret ved tilmelding - eller på mail ved at tilkendegive at du godt vil væredelegeret. Send mail med navn, telefonnummer og medlemsnummer til formand Peter Thornvig: p@thornvig.dk

>Interessemedlem, tilmeld dig her Som ”I” interessemedlem af DJ:Fotograferne, er du meget velkommen til at deltage! Men du skal vælge delegerede i din medarbejderforening eller i den specialgruppe, hvor du er registreret som "O" medlem.  

VED TILMELDING FÅR DU TILSENDT LINK, DER GIVER ADGANG TIL ONLINEMØDET
_____________________________


Kære medlemmer af DJ:Fotograferne

En væsentlig del af vores generalforsamlingsdag har været afholdelse af den årlige FotoSalon, det fysiske samvær mellem fagkolleger og generalforsamlingen med debatten der sætter retning på det kommende bestyrelsesarbejde.

Det kan vi ikke i år! I stedet for at afholde en amputeret generalforsamling, har bestyrelsen med baggrund i et oplæg fra Forbundet, besluttet at vi samme dag, den 27. februar, afholder et kortere valgmøde med bl.a. valg af DJ:Fotografernes delegerede, til DJs online delegeretmøde den 25. april.

Generalforsamling afholdes når det igen er muligt at afholde arrangementer som vores FotoSalon og generalforsamling.

DERFOR AFHOLDER VI ONLINE VALGMØDE den 27. februar kl. 10.30 til ca. 12.30
* Kort orientering om delegeretmødet.
* Hvad skal DJ prioritere
* Indkomne tilsagn om at være delegeret, og valg.
* Kort orientering om aktiviteter i DJ:Fotograferne.
* Det sluttes med præsentation af projektet i Århus for et nyt fotografisk oplevelsescenter, vi har støttet fra Ophavsretsfonden.

_____________________________

OM ONLINE DELEGERETMØDE SØNDAG DEN 25. APRIL

Selv om delegeretmødet er kort og komprimeret, er det ikke mindre vigtige ting vi skal beslutte ud over at tage stilling til de forslag der kommer på delegeretmødet.
Som delegerede skal vi også være med til at sikre DJ fortsætter udviklingen med en identitet, der favner alle medlemmer bl.a. gennem valg af HB medlemmer og sikre at de fagpolitiske prioriteter og forbundskommunikation (Journalisten) tilgodeser alle faggrupper, - og at der fortsat er fokus på ophavsret.

Dagen med delegeretmøde vil bl.a. indeholde:
* Hovedbestyrelsens beretning - herunder de fagpolitiske prioriteringer for den kommende periode
* Forslag fra hovedbestyrelse og medlemmer, samt vedtægtsændringer
* Årsregnskaber og budgetter
* Valg af bl.a. formand, næstformand og 13 medlemmer til hovedbestyrelsen.
Estimeret tidsplan, kl 10.00 til 18.00 med indlagte pauser.

Kommentarer

Helene Ryttersgaard

ons, 02/24/2021 - 18:06

delegeret